مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه


Warning: Undefined variable $team_icons_wrap in /home/fyqyrpwu/public_html/wp-content/plugins/medify-core/includes/elementor/templates/wgl-team.php on line 243

Warning: Undefined variable $team_icons_wrap in /home/fyqyrpwu/public_html/wp-content/plugins/medify-core/includes/elementor/templates/wgl-team.php on line 243

Warning: Undefined variable $team_icons_wrap in /home/fyqyrpwu/public_html/wp-content/plugins/medify-core/includes/elementor/templates/wgl-team.php on line 243

Warning: Undefined variable $team_icons_wrap in /home/fyqyrpwu/public_html/wp-content/plugins/medify-core/includes/elementor/templates/wgl-team.php on line 243

قاسم گلبینی

کارشناس ارشد بالینی

محمود دیلمقانی

کارشناس ارشد بالینی

مریم دربای

کارشناس ارشد مشاوره خانواده
از سال 1367

دکتر نازنین خواجه

روان پزشک
از سال 1367
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است