حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

رفتارهای زوجین

مقدمه

این کتاب به ما دستورالعملی برای ایجاد روابط مبتنی بر عشق و علاقه می دهد. توضیح می دهد که چگونه زن و مرد در همه زمینه های زندگی باهم تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یکدیگر با هم ارتباط برقرار می سازند، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق باهم تفاوتهای اصولی دارند و شاید بتوان گفت که زن و مرد انگار از دو سیاره متفاوت آمده اند، به زبانهای متفاوت تکلم می کنند و به غذایی متفاوت احتیاج دارند.

با درک تفاوتهای اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار می گیریم که بسیاری از ناراحتی های موجود میان خود و همسرمان را از میان برداریم. می توان سوء تفاهم ها را تخفیف داد و یا حتی از آن به کلی اجتناب نمود. توقعات بیجا را می توان اصلاح کرد. وقتی به خاطر داشته باشید که همسر شما چنان کسی که در سیاره ای دیگر زندگی می کند با شما تفاوت دارد، می توانید آرام بگیرید و به جای مقاومت در برابر او و یا تلاش برای تغییر دادن او با او همکاری کنید.

و اما با این کتاب با شیوه های عملی متعددی برای حل مسائل ناشی از تفاوت های میان خود و همسرتان آشنا می شوید. این کتاب تنها تحلیلی نظری درباره تفاوتهای روانی نیست، بلکه راهنمایی عملی است که نشان می دهد چگونه می توانید روابط مبتنی بر عشق و دوستی با همسر خود ایجاد کنید. اما برای افزایش مهر و عشق و محبت در زندگی هرگز دیر نیست. کافیست که راه جدیدی بیابید. چه به درمانگر مراجعه بکنید یا نکنید، اگر می خواهید با همسرتان روابط بهتری داشته باشید ، بدانید که این کتاب برای شما نوشته شده است.

مردان مریخی ، زنان ونوسی

فرض کنید مردها از سیاره مریخ و زنها از سیاره ونوس آمده اند. سالها پیش روزی از روزها وقتی مریخی ها پشت تلسکوپ نشسته سایر سیارات را رصد می کردند، ونوسی ها را کشف کردند. با دیدن ونوسی ها احساسی در آنان بیدار شد که قبلاً هرگز آن را تجربه نکرده بودند. مریخی ها به ونوسی ها دل باختند و چندی بعد با سفینه هایی که اختراع کردند راهی ونوس شدند.

ونوسی ها با آغوش باز از مریخی ها استقبال کردند. آنان به غریزه می دانستند که چنین روزی فرا خواهد رسید.

عشق ونوسی ها و مریخی ها اعجاز گونه بود. آنان از باهم بودن و از اینکه می توانستند در کنار هم کار کنند به وجود آمده بودند. آنان با اینکه از دو سیاره متفاوت بودند از تفاوت های یکدیگر را بشناسند و از نیازها و انگاره های رفتاری هم آگاه شوند. آنان سالها در هماهنگی و عشق با یکدیگر زندگی کردند.

آنگاه تصمیم گرفتند که به زمین پرواز کنند. ابتدا همه چیز عالی و بی کم و کاست بود. اما تحت تاثیر فضای زمین زمین قرار گرفتند به طوری که وقتی یکی از روزها از خواب بیدار شدند، با فراموشی از نوع خاصی روبه رو شده بودند که اسمش بیماری فراموشی انتخابی بود.

مریخی ها و  ونوسی ها فراموش کردند که از سیاره های متفاوتی آمده اند و قرار بر این است که با هم تفاوت هایی داشته باشند. صبح یکی از روزها آنچه را درباره تفاوت های خود آمیخته بودند فراموش کردند و از آن روز تا به حال زنها و مردها باهم اختلاف داشته اند.

رعایت تفاوت ها

زنها و مردها ، بدون توجه به اینکه قرار است باهم تفاوت هایی داشته باشند رو در روی یکدیگر ایستاده اند. همه ما در مواقعی از همسرمان دلگیر می شویم زیرا این حقیقت مهم را فراموش کرده ایم انتظار داریم همسر، یعنی جنس مخالف ما، آنچه را که می خواهیم او نیز بخواهد و آنچه را احساس می کنیم او نیز احساس می کند.

ما به اشتباه فرض را بر این می گذاریم که اگر همسرمان دوست داشته باشد با ما به شکلی رفتار کند که وقتی ما کسی را دوست داریم با او رفتار می کنیم این برداشت بارها  و بارها اسباب رنجش و دلخوری ما را فراهم می سازد و مانع از آن می شود که با مهر و عشق درباره تفاوت هایمان باهم گفت و گو کنیم.

مرد ها به اشتباه انتظار دارند که زنها مانند آنان بی ندیشند، ارتباط برقرار سازند و واکنش نشان دهند. زن ها نیز به اشتباه انتظار دارند که مردها مانند آنها احساس کنند، ارتباط برقرار سازند و از خود واکنش نشان دهند. ما فراموش کرده ایم که قرار است مردها و زنها باهم متفاوت باشند و در نتیجه روابط ما با یکدیگر پر از اختلاف و اصطکاک است.

 اگر بتوانیم این تفاوت ها را شناسایی و به آنها احترام بگذاریم، تا حدود زیادی از اختلاف ما و همسرمان کاسته می شود. وقتی به خاطر داشته باشید که مردها به مریخ و زنها به ونوس ( سیاره زهره) تعلق دارند، همه چیز روشن می شود و جای ابهامی باقی نمی ماند.

 

آقای همه چیز دان و کمیته اصلاح

از جمله رایج ترین شکایت های زنان از مردان این است که آنها گوش شنوا ندارند یا اصولاً گوش نمی دهند  و یا چند لحظه ای به گوش می نشینند بعد چنان متخصصی چیره دست علت یابی می کنند و آنگاه با غرور تمام کلاه همه چیز دانی بر سر می گذراند و راه حل ارائه می دهند و اگر زن از رفتار به ظاهر محبت آمیز و پرمهر و عشق آنان تشکر نکند گیج و مبهوت می شوند و متحیر می مانند که چه اتفاقی افتاده است. بدون توجه به اینکه زن چندبار همسرش را به گوش ندادن متهم می کند، او بدون توجه به رفتار خود ادامه می دهد. زن خواهان برخورد همدلانه است اما مرد گمان می کند که او خواهان راه حل است.

رایج ترین شکایت مردان از زنان این است که زنان همیشه در صدد تغییر دادن آنان هستند. وقتی زن مردی را دوست دارد، خود را مسئول می داند تا او را در این رشد کمک کند ، سعی می کند او را در کارش یاری دهد. زن کمیته اصلاح خانواده را به وجود می آورد وشوهر کانون اصلی توجه او می شود. بدون توجه به اینکه شوهر تا چه اندازه در برابر کمک زن مقاومت می کند، زن منتظر فرصت است که یا به او کمک می کند اما در نظر مرد رفتار همسرش سلطه جویانه است و قصد کنترل او را دارد. به جای همه اینها مرد پذیرش زن را می خواهد.

این دو مسئله در نهایت در صورتی حل می شود که بدانیم چرا مردان راه حل ارائه می دهند و چرا زنان مترصد بهبود و پیشرفت هستند.

مردان به غار خود می روند و زنان حرف می زنند

یکی از تفاوت های عمده زن و مرد طرز کنار آمدن آنان با استرس است. مردان بیش از پیش در خود فرو می روند و زنان به طور فزاینده درگیری احساس پیدا می کنند. در این مواقع زن و مرد برای رسیدن به احساس بهتر نیازی متفاوت دارند. مرد با حل مسئله احساس بهتری پیدا می کند و جالب آنکه زن در صورتی حالش بهتر می شود که درباره مسئله موجود حرف بزند. درک نکردن این تفاوت ها اصطکاکی غیر ضروری در روابط زناشویی ایجاد می کند.

کنار آمدن با استرس در سیاره مریخ و ونوس

وقتی یک مریخی ناراحت می شود هرگز درباره موضوعی که او را ناراحت کرده حرف نمی زند و هرگز ناراحتی خود را با یک مریخی دیگر در میان نمی گذارد، مگر اینکه کمک دوست او برای حل مسئله ضروری باشد.

به جای آن سکوت اختیار می کند و به غار خود پناه می برد تا به مسئله خود بیندیشد و آن قدر تلاش کند تا راه حلی بیابد. وقتی این راه حل را یافت احساس بهتری پیدا می کند و از غار خود بیرون می آید. اگر راه حلی نیابد، اقدامی صورت می دهد که مسائلش را فراموش کند. مثلاً اخبار روزنامه ها را می خواند و یا ورزش می کند. مریخی با آزاد کردن ذهن خود از مسائل روز به تدریج احساس آرامش می کند. اگر استرس او به راستی شدید باشد، به اقداماتی از قبیل شرکت در مسابقه رانندگی، شرکت در یک مسابقه ورزشی یا کوهنوردی روی می آورد.

وقتی یک ونوسی ناراحت می شود یا تحت تاثیر کارهای روزانه زیر فشار قرار می گیرد برای رسیدن به احساس بهتر مترصد یافتن کسی می شود که به او اعتماد کند و بعد به تفصیل درباره فعالیتهای آن روزش با او حرف می زند. وقتی ونوسی ها مسائل خود را با دیگران در میان می گذارند ناگهان احساس بهتری پیدا می کنند. این روش یک ونوسی برای کنار آمدن با استرس است.

یک ونوسی زمانی احساس خوب دارد که دوستانی علاقه مند و پر محبت داشته باشد تا بتواند با آنها احساسات و مسائل خود را در میان بگذارد. اما یک مریخی زمانی احساس خوب دارد که بتواند مسائلش را به تنهایی حل و فصل کند. این رمز و راز داشتن احساس خوب در روزگار ما هم به همان قوت دیرین خود باقی ست.

تفاوتها جلب توجه می کند

وقتی نخستین مریخی عاشق شد، تصمیم گرفت برای همه برادران مریخی خود تلسکوپ بسازد و در نتیجه در مدتی کوتاه مریخی ها از افسردگی نجات یافتند و جملگی شیفته ونوسی ها شدند. در این زمان به جای اینکه به خود بیندیشند، رضایت خاطر ونوسیها را نیز می خواستند.

ونوسی ها بیگاه اما زیبا مورد توجه فراوان مریخی ها قرار گرفتند. به ویژه تفاوت های آنها با مریخی ها، بیش از هر چیزی مریخی ها را به خود جلب کردند. ونوسی ها بر خلاف مریخی ها که سخت و بی انعطاف بودند نرمش داشتند. در حالی که مریخی ها سرد بودند، ونوسی ها پر حرارت بودند و به گونه ای حیرت انگیز تفاوت های این دو یکدیگر را تکمیل می کرد.

ونوسی ها با زبان بی زبانی به صدای بلند می گفتند که ((ما به شما احتیاج داریم. توانایی های شما می تواند ما را به موفقیت برساند، می تواند خلأ وجود ما را پر کند. ما به اتفاق می توانیم باهم به خیر و خوشی زندگی کنیم.)) این دعوت به مریخی ها انگیزه داد و بر توانایی های آنان افزود.

اغلب زنان به غریزه می دانند که چگونه این پیام را مخابره کنند. در آغاز رابطه زن با حالت چهره خود به مرد می فهماند که (( تو کسی هستی که می توانی مرا خوشبخت کنی)). و با این اقدام پیشقدم برقراری رابطه می شود. این حالت چهره مرد را تشویق می کند تا به زن نزدیکتر شود. به او شجاعتی می دهد که بر ترس آغاز رابطه زناشوی قایق آید. اما متاسفانه وقتی رابطه صورت خارجی پیدا می کند و زن و مرد به عقد یکدیگر در می آیند، زن فراموش می کند که آن پیام قدیم هنوز تا چه اندازه مهم است و در نتیجه از مخابره آن خودداری می کند.

مریخی ها از تفاوتی که می توانستند در ونوس پیدا کنند خوشحال بودند. نژاد مریخی به سطح تکاملی جدیدی می رسید. دیگر تنها از اینکه خود را ثابت کنند و قدرتشان را بسط بدهند راضی نبودند. حالا آنها می خواستند از قدرت و مهارت خود برای دیگران و به ویژه ونوسی ها استفاده کنند. آنها فلسفه جدیدی را پذیرفتند که می توان آن را برنده نامید. آنها خواهان دنیایی بودند که همه ضمن توجه به خود، به دیگران نیز توجه داشته باشند.

گفتگو به زبان های مختلف

وقتی ونوسی ها و مریخی ها برای نخستین بار باهم ملاقات کردند، با بسیاری از مشکلاتی که امروزه گریبانگیر ماست روبه رو شدند. از آنجایی که می دانستند با هم تفات دارند، توانستند این مسائل را حل و فصل کنند. یکی از اسرار موفقیت آنان ارتباط خوب بود.

اما دلیل ارتباط خوب آنها این بود که به زبانهای مختلف حرف می زدند. وقتی مسئله ای میان آنها بروز می کرد به سراغ مترجمی می رفتند تا از او کمک بگیرند. همه می دانستند که مردم مریخ . مردم ونوس به زبان های متفاوتی حرف می زنند. به همین دلیل وقتی اختلافی روی می داد، به جای داوری و مشاجره، فرهنگ لغت را از جیب خود بیرون می آوردند تا یکدیگر را بهتر درک کنند . اگر این کار موثر واقع نمی شد برای دریافت کمک به سراغ مترجم می رفتند.

ونوسی ها و مریخی ها از کلمات مشابهی استفاده می کردند اما طرز استفاده آنها باهم تفاوت داشت. برای آنها یک کلمه معانی متفاوتی را تداعی می کرد. به یک زبان سخن می گفتند اما برداشت آنها از حرف های یکدیگر متفاوت بود. در این شرایط سوء تعبیر کردن سخنان یکدیگر ساده بود. بنابراین وقتی مشکل ارتباطی میان آنان به وجود می آمد ، فرض را بر این می گذاشتند که سخنان یکدیگر را درست تعبیر و تفسیر نکرده اند. آنها می دانستند که اگر کمی دقت کند، مطمئناً منظور یکدیگر را می فهمند. آنها به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشتند که امروزه ما از آن بی نصیب هستیم.

ابراز احساسات و بیان اطلاعات

امروزه نیز به مترجم احتیاج داریم. زنان و مردان حتی وقتی کلمات واحدی را به زبان می رانند به ندرت منظورشان یکسان است. برای مثال وقتی زنی می گوید: (( فکر می کنم تو هرگز به حرف من گوش نمی دهی )). منظورش از بیان کلمه ((هرگز)) به هیچ وجه مفهوم حقیقی آن نیست. استفاده از کلمه (( هرگز)) صرفاً برای بیان ناراحتی است که زن در آن زمان به خصوص احساس می کند و نباید آن را به حساب حقیقتی مسلم گذاشت.

زنان برای ابراز احساسات خود از انواع صفات عالی، استعاره ها و تعمیم های مبالغه آمیز استفاده می کنند. اما مردان به اشتباه به معنای واقعی این کلمات توجه دارند و از آنجایی که منظور زن را به اشتباه گرفته اند،  اغلب به گونه ای غیر حمایتگر واکنش نشان می دهند.

وقتی مریخی ها حرف نمی زنند

یکی از مشکلات مردان این است که نمی دانند چگونه از زنی که درباره احساسات خود حرف می زند حمایت کنند یا سخن او را به شکلی که هست بفهمند. اما از جمله مشکلات زنان هم این است که نمی دانند سکوت مردان را چگونه تفسیر کنند. زنان اغلب سکوت مردان را به اشتباه تفسیر می کنند.

(( مشکل بزرگ زنان این است که نمی توانند سکوت مردان را به درستی تفسیر کنند.))

اغلب اتفاق می افتد که مردان بی مقدمه مهر سکوت بر لب می زنند و ارتباط را قطع می کنند و این موضوعی است که قبلا در ونوس وجود نداشته است. در آغاز زن گمان می کندکه شوهرش شنوایی خود را از دست داده است. به نظرش می رسد که شوهرش متوجه حرف او نیست و به همین دلیل است که واکنشی نشان نمی دهد.

همان طور که ملاحظه می کنید زن و مرد به روش های متفاوتی اطلاعات خود را مبادله می کنند. زنان به صدای بلند فکر می کنند و مکنونات قلبی خود را به سمع مستمع علاقه مند می رسانند حتی در روزگار ما زنان با سخن گفتن مطالب خود را به اطلاع دیگران می رسانند. این فرآیندی طبیعی است و در مواقعی ضروری به نظر می رسد. اما مردان اطلاعات خود را به روش دیگری پردازش می کنند. آنان پیش از اینکه زبان به صحبت بگشایند، سکوت می کنند و به آنچه شنیده یا تجربه کرده اند می اندیشند آنان در درون خود و در سکوت مفیدترین یا درست ترین پاسخ را ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر آنان ابتدا سخنان خود را در ذهنشان مطرح می سازند و بعد آن را به زبان می آورند. این فرآیند از چند دقیقه تا چند ساعت می تواند طول بکشد. اگر مرد نتواند مطلب را در ذهن خود پردازش کند چه بسا به کلی از پاسخ یا واکنش امتناع کند.

زنان باید بدانند وقتی شوهرانشان سکوت می کنند در واقع می گویند: (( هنوز نمی دانم که چه بگویم. اما دارم به آن فکر می کنم .)) اما اغلب خانم ها به جای این طرز تلقی به باور دیگری می رسند و آن اینکه : (( من از آن جهت به تو جواب نمی دهم زیرا به تو توجه ندارم. می خواهم به تو بی اعتنایی کنم. مطلبی که به من گفتی مهم نیست و به همین جهت به آن جواب نمی دهم.))

درک کردن لاک ذهن

اگر زنان بخواهند با مردان به تفاهم برسند و روابط زناشویی خوبی داشته باشند، باید نکات متعددی را بیاموزند. آنان باید بدانند وقتی مردی نگران و زیر فشار است خود به خود سکوت می کند و به درون غار ذهنش می رود تا مسائل را حل و فصل کند. خانم ها باید بدانند که در این زمان هیچکس حق ورود به غار را ندارد. حتی بهترین دوستان مرد هم حق ندارند که چنین کاری بکنند. این شرایطی بود که در مریخ وجود داشت. زنان نباید نگران شوند که خطایی از آنان سرزده است.  خانم ها باید بیاموزند که وقتی مردان به درون غار خود می روند، لحظاتی بعد از آن بیرون می آیند و همه چیز به خیر و خوشی به جریان می افتد.

آموختن این درس برای زنان دشوار است. زیرا در ونوس یکی از قوانین مهم این بود که هر آینه یکی از دوستانت را ناراحت دیدی نباید او را تنها بگذاری و به همین جهت در نظر زن ونوسی و به حال خود گذاشتن مرد مریخی وقتی در شرایط نامساعدی به سر می برد به هیچ وجه درست نیست و به همین دلیل زن برای آنکه به شوهرش کمک کرده باشد، می خواهد به درون غار او برود و برای او کاری صورت دهد.

افزوده بر این زن اغلب به اشتباه فرض را بر این می گذارد که اگر از شوهرش سوال کند و از احساسش بپرسد و یک مستمع خوب باشد شوهرش به لحاظ احساسی در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. اما این رفتار بر ناراحتی مرد می افزاید. زن قصد کمک به شوهرش را دارد اما از روشی استفاده می کند که اگر خودش در شرایط مشابه قرار می گرفت ، از شوهرش انتظار داشت. نیت زن خیر است اما نتیجه ای که عاید می شود منفی است.

هم زن و هم مرد باید بدانند اگر به شیوه ای که در مورد خودشان مصداق دارد بخواهند با یکدیگر رفتار کنند به جایی نمی رسند. آنان برای کنار آمدن با یکدیگر به روش های دیگری نیاز دارند.

چرا وقتی زنان نزدیک می شوند مردان فاصله می گیرند.

به اعتقاد بساری از زنان درست است در لحظه ای که آنان می خواهند به شوهرشان نزدیک شوند و با آنان حرف های صمیمانه بزنند، آنها فاصله می گیرند، این امر به دو دلیل صورت می گیرد:

1-زن نا خودآگاه احساس می کند که درست وقتی می خواهد به شوهرش نزدیک شود و با او روابط صمیمانه داشته باشد و درست زمانی که او به شوهرش می گوید: (( بیا باهم حرف بزنیم )) شوهرش از او فاصله می گیرد. وقتی مرد به فاصله گرفتن ادامه می دهد ، زن به اشتباه نتیجه می گیرد که او قصد صحبت ندارد و اصولاً نسبت به وی بی علاقه است.

2- وقتی زن پذیرای شوهرش می شود و احساسات صمیمانه عمیق تری را می طلبد، ممکن است در عمل مرد نیاز به عقب کشیدن خود را احساس کند. مرد تا زمانی می تواند صمیمیت طلبی زنش پاسخ مثبت دهد که صدای زنگ خطر او را به دور شدن و فاصله گرفتن توصیه نکند. در صمیمانه ترین لحظات مرد ممکن است نیاز به استقلال را در خود احساس کند و عقب نشینی کند.

با عقب نشینی مرد ، زن دچار گیجی می شود، زیرا هر آینه به شوهرش حرفهای صمیمانه می زند او راه فرار را انتخاب می کند. روی هم رفته وقتی زن درباره احساساتش حرف می زند، مرد احساس می کند که باید خود را عقب بکشد زیرا وقتی مرد احساس صمیمیت می کند به زنش نزدیکتر می شود، خود به خود و ناخواسته عقب نشینی می کند.

مسئله این نیست که نمی خواهد احساسات زنش را بشنود . در زمانی دیگر، وقتی مرد احساس می کند باید به همسرش نزدیکتر شود، همان نیروهایی که او را از زنش فراری می دادند، این بار در جهت نزدیکی او با همسرش به کار می افتند.  مسئله این نیست که کدام سخن زن مرد را فراری می دهد. به جای کدام سخن در واقع زمان سخن است که این کار را می کند.

نیازهای احساسی متفاوت

زن و مرد نمی دانند که نیازهای احساس متفاوت دارند و بنابراین نمی توانند از یکدیگر حمایت کنند. مردان و زنان در روابط زناشویی خود آنچه می خواهند ارائه می دهند هر دو به اشتباه گمان می کنند که دیگری امیال و نیازهایی مشابه آنها دارد و به همین دلیل هردو ناراضی می شوند و از یکدیگر رنجش به دل می گیرند.

مردان و زنان هر دو احساس می کنند که در ازاء آنچه از خود مایه می گذارند نصیبی نمی برند. هر دو احساس می کنند که طرف مقابل آنها حق آنان را ادا نمی کند و حال آنکه در واقع هردو عشق خود را ارزانی یکدیگر می کنند اما نه به آن شکل که لازم است.

برای مثال وقتی زنی از خود مهر و عشق نشان می دهد احساس می کند که دوست دار و مهرورز ظاهر شده است. اما همانطور که قبلا گفتیم این می تواند برای مرد بسیار ناراحت کننده باشد. ممکن است خود را تحت کنترل و سلطه ببینید. زن هم گیج می شود. زیرا اگر این حمایت را از او دریغ نکنند تشکر و قدر دانی می کند. بنابراین تلاش او برای محبت کردن در بهترین شکل نادیده انگاشته می شود و در بدترین شرایط ناراحت کننده به نظر می رسد.

به همین شکل مردان هم احساس می کنند که مهر می ورزند اما طرز ابراز محبت آنها ممکن است احساس بدی به زن بدهد. ممکن است زن احساس کند که از او حمایت لازم به عمل نمی آید. مثلا وقتی زنی ناراحت می شود، مرد فکر می کند که با اظهار نظر و توصیه هایی که اهمیت مشکلات او را به حداقل برساند به زنش ابراز محبت می کند. ممکن است به زنش بگوید: (( ناراحت نباش، مسئله مهمی نیست.)) این امکان هم وجود دارد که به کلی زن خود را نادیده بگیرد و فرض را بر این بگذارد که به زنش فرصت کافی داده تا به آرامش برسد و درون غارش برود. اما آنچه را مرد حمایت می داند، در نظر زن شرایطی است که کسی به او بها نمی دهد و مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

همان طور که قبلاً  گفتیم وقتی زنی ناراحت است می خواهد که سخن او را بشنود و او را درک کنند. بدون توجه به نیازهای متفاوت زن و مرد ، مرد متحیر می ماند که چرا تلاش های او به جایی نمی رسد.

روابط زناشویی موفق

عشقل فصلی است. در بهار کار شما ساده است و در تابستان دشوار است. در پاییز ممکن است سخاوتمند و سرشار باشید اما در زمستان احساس تهی بودن می کنید. این اطلاعات مربوط به فصل های جداگانه عشق به سهولت از یاد می روند. عشقی که در پاییز احساس می کنید به سادگی در زمستان گم می شود.

در تابستان عشق وقتی شرایط دشوار می شوند و شما از عشقی که خواهان آن هستید محروم می گردید، ممکن است همه مطالبی را که در این کتاب خوانده اید فراموش  کنید. در لحظه ای همه چیز را از یاد می برید و چه بسا همسرتان را سرزنش کنید و از رفع نیازهای آنان غافل بمانید.

وقتی زمستان عشق فرا می رسد ممکن است احساس عجز و درماندگی کنید و امید از دست بدهید. ممکن است خود را سرزنش کنید و فراموش کنید که چگونه باید از خود مراقبت نمایید. ممکن است به خود و همسرتان به دیده تردید نگاه کنید. ممکن است امید از دست بدهید و تسلیم شوید. اینها جملگی بخشی از دایره عشق هستند. قبل از دمیدن سپیده صبح همیشه هوا تاریک است.

برای موفق شدن در روابط زناشویی باید بپذیریم که عشق فصل های مختلف دارد. گاه عشق به راحتی و خود به خود شکوفه می دهد و در مواقعی دیگر به تلاش و زحمت احتیاج داریم. گاه قلب هایمان سرشار است و گاه درون آن تهی است. انتظار بیهوده است که بخواهیم همسر ما همیشه مارا عاشقانه دوست بدارد. باید به دیگران نیز درک کردن را بیاموزیم و انتظار نداشته باشیم آنچه درباره ی عشق آموخته ایم همیشه با ما باشد.

فرآیند آموختن عشق نه تنها مستلزم شنیدن و به کار بردن است، بلکه باید به فراموش کردن و دوباره به یاد آوردن توجه داشت.

منبع: کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی،دکتر جان کری

بازدید 1571 بار آخرین ویرایش در شنبه, 24 آذر 1397 ساعت 17:15
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196