حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

زندگی جنسی مردان

زندگی     جنسی    مردان

چرخه پاسخ جنسی

پاسخ جنسی در انسان دارای چهار مرحله است که عبارتند از: مرحله انگیختگی، مرحله فلات، مرحله اوج لذت جنسی ومرحله فرو نشینی.

مرحله انگیختگی مرحله ایی از پاسخ جنسی است که در آن فرد در پی یک تحریک جنسی یا روانی،کشش جنسی را در خود احساس می کند که در غیاب تحریک وجود نداشته است. در مرحله فلات،به شرط ادامه تحریک جنسی،انگیختگی جنسی حفظ و تشدید می شود،به طوری که فرد آمادگی رسیدن به اوج لذت جنسی را کسب می کند.طول مدت این مرحله از فردی به فرد دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر بسیار متغیر است. در طول این مرحله تغییرات فیزو لوژیایی چشمگیری رخ می دهد که برخی از آنها عبارتند از انقباضهای ماهیچه ایی در ناحیه کفل و ران ،افزایش ضربان قلب،تند شدن تنفس و بالا رفتن فشار خون.چنانچه تحریک جنسی موثر تا پایان این مرحله صورت گیرد فرد به مرحله اوج لذت جنسی می رسد.مرحله اوج لذت جنسی کوتاهترین بخش اسخ جنسی است که معمولا فقط چند ثانیه ادامه می یابد.کیفیت اوج لذت جنسی در افراد مختلف و در یک فرد خاص نیز بسته به موقعیتهای گوناگون متغیر است.

گاهی اوقات در پی رسیدن به اوج لذت جنسی احساسهای فرد و تحریکهایی که از موضوع جنسی دریافت می کند دچار افت ناگهانی می شود اما در مواقع دیگر چنین کاستی به آرامی و تدریجی صورت می گیرد.تجربه اوج لذت جنسی در زنان تغییرات آشکاری چه از نظر شدت و چه از نظر طول مدت نشان می دهد اما در مردان تغییرات فردی اندکیمشاهده می شود.کیفیت اوج لذت جنسی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به حالت سلامت یا ضعف جسمانی مدت زمان گذشته از آخرین تجربه اوج لذت جنسی عوامل روانی-اجتماعی همچن خلق فرد کیفیت رابطه عاطفی با شریک جنسی فعالیتها نگرشها و احساسهای مربوط ه عمل جنسی اشاره کرد.

مرحله فرونشینی که آخرین مرحله پاسخ جنسی به شمار می رود عبارت است از برگشت به مرحله قبل از انگیختگی و برقراری دوباره تعادل فیزولوژیایی.در این مرحله همه تغییرات فیزیولوژیایی که در طول مراحل انگیختگی،فلات و اوج لذت جنسی ایجاد شده بود به حالت قبل انگیختگی بر می گردند و هر دو جنس با برگشت به وضعیت قبل از انگیختگی جنسی،به یک حالت رخوت و آرامش می رسند که با تعریق و شل شدن تمام بدن و احساس ذهنی رضامندی همراه است.طول مرحله فرونشینی بستگی به رخداد اوج لذت جنسی دارد.چنانچه فرد در پی ادامه تحریک جنسی و قرار گرفتن در مرحله فلات نتواند به اوج لذت جنسی برسد پس از توقف تحریک مرحله فرونشینی بیشتر طول کشیده و ممکن است با احساس ذهنی نارضایتی و برخی احساسهای جسمانی ناخوشایند همچون احساس بروز درد در بیضه ها یا مثانه همراه باشد.

کژکاریهای جنسی مردان

کژکاریهای جنسی عبارتند از بروز اختلال یا آشفتگیهایی در میل جنسی،انگیختگی جنسی یا اوج لذت جنسی که در هر دو جنس مرد و زن دیده می شود،اما جلوه های آن در زنان و مردان متفاوت است.

                    

اختلالهای میل جنسی در مردان

ویژگی اصلی اختلال میل جنسی اندک یا کم کار،کمبود یا فقدان خیالپردازیهای جنسی و بی میلی برای فعالیت جنسی است.میل جنسی اندک ممکن است کلی باشد و همه شکلهای ابراز فعالیت جنسی را شامل شود یا ممکن است موقعیتی و محدود به یک شریک جنسی یا یک فعالیت جنسی خاص باشد.برای مثال ممکن است فرد نسبت به آمیزش جنسی با همسرش بی میل باشد ولی برای استمناء کردن تمایل نشان دهد.افراد مبتلا به این اختلال معمولا اقدامی برای آغاز فعالیت جنسی نمی کنند و یا چنانچه نشانه ایی از میل به فعالیت جنسی از سوی شریک جنسی خود احساس کنند با اکراه آن را می پذیرند. به طور کلی این قبیل افراد تجربه های جنسی اندکی دارند اما در برخی از موارد به لحاظ میل به ایجاد صمیمیت با شریک جنسی یا در اثر اجبار برای پاسخگویی به نیاز های جنسی همسرشان اقدام به فعالیت جنسی می کنند.روشن است که بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی روابط بین همسران شرایط زندگی و محیط فرهنگی-اجتماعی افراد نمیتوان به سادگی قضاوت کرد که آیا بی میل آنان نسبت به فعالیت جنسی نوعی اختلال است یا پیامد مشکلاتی در زمینه های مذکور.برای مثال ممکن است میل اندک به فعالیت جنسی ناشی از نیاز مفرط به ابراز جنسی از سوی شریک جنسی دیگر باشد.به بیان دیگر در فرهنگ ما معمولا این مردان هستند که برای انجام فعالیت جنسی با همسرانشان پیش قدم می شوند.حال اگر زنی از سوی همسر خود نشانه هایی دال بر تمایل به رابطه جنسی دریافت نکند،معمولا بعید است که خود پیش قدم شود.از این رو زدن برچسب"دچار میل جنسی کم کار"به این قبیل زنان نادرست و نشانه ای از قضاوت غلط می باشد.همچنین در یک رابطه زناشویی ممکن است میل جنسی هر یک از طرفین متفاوت از دیگری ولی در حد بهنجارباشد.روشن است که در این قبیل موارد نیز نمیتوان یکی از زوجین را دچار اختلال تلقی کرد چرا که مشکل اصلی هم سطح نبودن میل جنسی طرفین است نه وجود کاستی یا اختلال در یکی از آنها.

میل جنسی اندک در بیشتر اوقات با مشکلات انگیختگی یا مشکلات اوج لذت جنسی همراه است.نارسایی در میل جنسی ممکن است از آغاز دوره بلوغ وجود داشته باشد یا آنکه پیامد پریشانی هیجانی ناشی از اختلال در انگیختگی یا اوج لذت جنسی باشد.

سن شروع این اختلال چنانچه از نوع اولیه یا مادام ااعمر باشد همزمان با بلوغ جنسی است.اما در بیشتر موارد این اختلال در دوران بزرگسالی پس از یک دوره برخورداری از میل جنسی کافی و به دنبال پریشانیهای روانی رویدادهای تنش زای زندگی یا مشکلات بین فردی روی می دهد.از دست دادن میل جنسی بسته به عوامل روانی-اجتماعی یا ارتباطی ممکن است همیشگی یا دوره ای باشد.در برخی افراد الگوی دوره ای از دست دادن میل جنسی در ارتباط با مشکلات مربوط به احساس صمیمیت و وفاداری روی می دهد.برای مثال بروز بگو مگو و در گیریهای شدید میان زن و شوهر ممکن است برای یک دوره محدود میل جنسی نسبت به یکدیگر را دچار مشکل سازد، اما معمولا پس از مدتی که آشتی برقرار شد،این میل دوباره باز می گردد؛مگر آنکه بروز تنشها و در گیری ها آنچنان ریشه ایی و شدید باشند که حتی پس از تعادل یابی ظاهری ارتباطها نیز بهبودی در میل جنسی نسبت به همسر رخ ندهد.

اختلال بیزاری جنسی

ویژگی اصلی اختلال بیزاری جنسی،بیزاری و اجتناب دائم از تماس جنسی تناسلی با یک شریک جنسی است.در این اختلال وقتی فرد فرصت تماس جنسی با یک شریک جنسی را بدست می آورد دچار اضطراب،ترس،یا تنفر می شود بطوری که این حالتها اغلب به پریشانی یا بروز مشکلات بین فردی قابل ملاحضه می انجامد.

بیزاری نسبت به تماس جنسی ممکن است بر جنبه خاصی از تجربه جنسی متمرکز شود. به عبارت دیگر ممکن است فرد مبتلا به بیزاری جنسی صرفا از ترشحات آلتی(ترشحات زنانه یا مردانه) یا فرو رفتن احلیل به مهبل ترس و تنفر داشته باشد.

برخی افراد بیزاری فراگیری را در مورد همه محرکهای جنسی از جمله بوسیدن و لمس کردن نشان می دهند و شدت واکنش فرد هنگام رویارویی با محرک جنسی ممکن است از اضطراب متوسط و فقدان لذت تا پریشانی روانی شدید گسترده باشد.این اختلال ممکن است از نوع مادام العمر ویا اکتسابی باشد.در نوع مادام العمر ابراز تنفر و بیزاری نسبت به رابطه جنسی از آغاز دوره بلوغ و زندگی جنسی شروع شده و همواره وجود داشته است،اما در نوع اکتسابی رخداد بیزاری و تنفر نسبت به رابطهجنسی در پی یک دوره فعالیت جنسی بهنجار رخ می دهد.همچنین بیزاری نسبت به رابطه جنسی ممکن است محدود به یک موقعیت خاص یا فراگیر و تعمیم یافته باشد.برای مثال ممکن است فردی تنها در برخی از موقعیتها و شرایط زمانی و مکانی و یا نسبت به برخی از محرکهای جنسی بیزاری نشان دهد.اما در نوع فراگیر این اختلال بیزاری جنسی نسبت به هر موقعیت و شرایطی که به نوعی با تحریک جنسی همراه است بروز می کند.

برخی از مبتلایان به اختلال بیزاری جنسی شدید هنگام رویارویی با یک موقعیت جنسی ممکن است به اضطراب شدید حالت ضعف،تهوع،تپش قلب،سر گیجه و مشکلات تنفسی دچار شوند.چنین افرادی ممکن است به بهانه های مختلف از قرار گرفتن در موقعیتهای جنسی یا تنها ماندن با شریک جنسی اجتناب کنند. برای مثال یک مرد دچار بیزاری جنسی که از موقعیت شغلی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بود یکی از راههای اجتناب از قرار گرفتن در موقعیتهای جنسی را استفاده نکردن از عطر و لباس تمیز عنوان میکرد.

پژوهشهای جدید ارتباط نزدیکی را میان رخداد این اختلال و ابتلا به اختلال وحشتزدگی عنوان کرده اند.در اختلال وحشتزدگی فرد بیمار به طور ناگهانی احساس بسیار شدیدی از اضطراب می کند که همراه با آن احساسهای جسمانی و ذهنی ناخوشایندی مانند تپش قلب شدید ،احساس خفگی،تعریق،تهوع،ترس از سکته قلبی و ترس از مردن یا دیوانه شدن در وی ظاهر می شود که او را  از انجام هرگونه فعالیتی بازداشته و موجب اجتناب او از موقعیتهایی می شود که قبلا در آنها دچار چنین حمله هایی شده است.از این رو چنانچه برحسب تصادف مواردی از حمله های وحشتزدگی در موقعیتهای جنسی رخ دهند خواه ناخواه اثر ناخوشایند این حمله ها به فعالیتها و موقعیتهای جنسی منتقل شده و موجب اجتناب فرد از اینگونه فعالیتها میشود.

پژوهشهای گوناگون نشانگر آنند که بیزاری نسبت به روابط جنسی غالبا حاصل تجربه های جنسی آسیب رسان قبلی مانند مورد سوءاستفاده جنسی واقع شدن در دوران کودکی ،زنا با محارم یا تجاوز به عنف است.همچنین در جوامعی که دختران و پسران تا قبل از ازدواج هیچگونه ارتباط جنسی را تجربه نکرده اند کیفیت نخستین رابطه جنسی پس از ازدواج نقش موثری بر نگرش و تمایلات جنسی بعدی آنان خواهد داشت.برای مثال برخی از پسران یا مردانی که قبل از ازدواج هیچگونه تجربه یا اطلاعات جنسی صحیحی ندارند ممکن است در شب زفاف بر اثر آمیزش ناشیانه یا توام با هیجانهای کنترل نشده آنچنان درد و جراحاتی را در همسرشان ایجاد کنند که تا مدتها موجب بیزاری یا ترس وی از رابطه جنسی شود.

اختلال انگیختگی جنسی

اختلال نعوظی در مرد یا ناتوانی جنسی

نا توانی جنسی یعنی دشواری یا شکست در ایجاد حالت نعوظ به طوری که فرد در نگه داشتن و حفظ نعوظ برای به پایان رساندن آمیزش با نا توانی روبراست و این ناتوانی اغلب به پریشانی یا بروز مشکلات بین فردی قابل ملاحضه منجر میشود.

لازم به یادآویست علاوه بر مشکلات جسمانی عوامل روانشناختی و غیر جسمانی اشاره کرد.

مشکلات نعوظی و ناتوانی جنی نسبتا رایج هستند و احتمالا شایعترین شکایت مردانی است که برای دریافت کمک و راهنمایی به روان شناسان روانپزشکان یا متخصصان کلیه و مجاری ادرار مراجعه می کنند.این اختلال ممکن است مادام العمر(یعنی شخص همواره این مشکل را داشته است) و یا اکتسابی(یعنی در گذشته برای مدتی این مشکل وجود نداشته است) باشد.همچنین ناتوانی جنسی ممکن است کامل(یعنی شخص نتواند در هیچ موقعیتی به حالت نعوظ دست یابد یا آن را نگه دارد) یا موقعیتی(یعنی نعوظ در موقعیتهای ویژه، مانند استمناء،روی دهد ولی در موقعیتهای دیگر ظاهر نشود)باشد.

اختلال نعوظی در مرد ممکن است با ختلال میل جنسی کم کار و انزال زودرس همراه باشد.همچنین مبتلایان به اختلالهای خلقی(برای مثال افسردگی)و معتادان به مواد مخدر نیز اغلب با مشکلات انگیختگی جنسی دست به گریبانند. برای مثال مردان معتاد به مواد افیونی(همچون تریاک و هروئین )طی مسمومیت یا مصرف مزمن این مواد دچار نارسایی نعوظی می شوند.

اختلال نعوظی مردان دارای شکلهای گوناگون است ودر دوره های متفاوتی از زندگی رخ می دهد.سن شروع این اختلال بطور قابل ملاحظه ایی متغیر است.افراد معدودی که هرگز قادر به تجربه نعوظ با کیفیت مناسب برای تکمیل فعالیت جنسی با شریک جنسی نبوده اند معمولا به ناتوانی جنسی مزمن و مادام العمر دچارند.در 15 تا 30 در صد از موارد نوع اکتسابی این اختلال ممکن است به طور خودبه خود بهبود یابد.موارد موقعیتی نیزممکن است تابع نوع شریک جنسی یا کیفیت رابطه میان زوجین باشد.ناتوانیهای جنسی موقعیتی اغلب دوره ای و عود کننده اند.

ناتوانی جنسی را می توان به عوامل گوناگونی نسبت داد،عوامل   

بازدید 598 بار
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196