حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

ارتباط قلب روابط صمیمانه است. ارتباط ، پایه و مبنایی است که بر آن همه چیزهای دیگر بنا می شود. ارتباط راهی است که انسانها از طریق آن معانی را خلق می کنند و با یکدیگر سهیم می شوند، چه کلامی و غیر کلامی توانمندی و میل به ارتباط از جمله مهم ترین عوامل حفظ و بقای یک رابطه رضایتمندانه است.

عوامل رابطه ای

عوامل رابطه ای در واقع پایه اصلی شکوفایی عشق و بروز سوء تفاهمات و در نهایت اختلافات زناشویی و طلاق محسوب می شود. این دسته از عوامل شایع ترین مشکلی است که معمولا توسط زوجهای ناراضی مطرح می شود. مطالعات متعدد نشان می دهد عامل اصلی نارضایتی در زندگی مشترک کمبودهای ارتباطی است. این کمبودها مخصوصا وقتی زوجین به تعامل در مورد موضوعات تعارض آمیز و همراه با عدم توافق می پردازند واضح تر می شود پس زندگی یک راه هموار نیست که به راحتی از آن رد شویم.

یکی از ویژگی های اساسی انسان توانایی  برقراری روابط بین فردی  و حفظ ان است.روابطی که برای هریک از ما جهت حفظ بقا،تولید مثل،عشق وکسب وکار ومانند ان ضروری ست.در واقع نحوه ارتباط یا دلبستگی انسانها با والدین یا افراد مهم زندگی ،نقش تعیین کننده ای در روابط صمیمانه وعاطفی انها در سالهای بعد زندگیشان دارد.مفهوم دلبستگی وتعلق را نخستین بار جان بالبی مطرح کرد.از نظر او دلبستگی ارتباط بین دو نفر است نه صفتی که مادر به کودک اعطا کرده باشد.

او دلبستگی را چنین تعریف کرده است:ارتباط روانی پایدار بین دو انسان.

به نظر وی پیوندهای اولیه بین کودک وپرستارش ،تاثیر فوق العاده ای داردو در طول زندگی ادامه می یابدودلبستگی باعث نزدیک نگاه داشتن فرزند به مادر میشودو بدین ترتیب احتمال بقای کودک را افزایش میدهد.

عشقی که با تالم همراه باشد عشق ناسالم است.وقتی بخش اعظم محبت ما با دوستان نزدیک مان درباره کسی ست که که او را دوست داریم،وقتی به او،به مسائل،به افکار وبه احساساتش بهای بیش از اندازه میدهیم،وقتی تقریبا همه جملاتمان را با نام "او" شروع میکنیم عشق بی تناسب داریم وشیفته هستیم.

وقتی از دمدمی مزاجیها،از بدخلقیها،از بی تفاوتی ها واز تحقیرکردنهایش بی تفاوت میگذریم،عشق بی تناسب داریم.

5 زبان عشق

کلید روابط

ما مخلوقاتی هستیم که با یکدیگر ارتباط داریم. همه انسان ها به صورت اجتماعی زندگی می کنند و اکثر افراد به دنبال تماس و ارتباطات اجتماعی هستند. در فرهنگ غرب، انزوا به مثابه یکی از تلخ ترین کیفرها نگریسه می شود . حتی مجرمان خواهان حبس انفرادی نیستند.

هرقدر روابط مثبت و حمایت گر باعث لذتی عظیم می شوند، روابط ضعیف و منفی درد و رنج عمیق به بار می آورند. من به جرات می توانم بگویم که بزرگ ترین لذت زندگی در روابط خوب نهفته است، و عمیق ترین دردها در روابط بد.

<

تاب اوری به معنای توانایی مقابله کردن با مشکلات وشرایط سخت زندگی ،تعدیل کردن ان شرایط وببیرون امدن از بحران بدون اسیب رساندن به خود یا دیگری ست.روانشناسان معتقدند افراد تاب اور پس از وقوع یک انتخاب سخت وناگوار سریعتر از دیگران خود را پیدا میکنند وبه روال عادی زندگی باز میگردند.تغییرات ناگهانی زندگی،بلایای طبیعی ،مرگ عزیزان ،شکست عاطفی و...میتوانند در زندگی افراد بحران ایجاد کنند اما فرورفتن در بحران یا عبور سالم از ان در گرو ان است که چقدر تاب اوریم واز چه مهارتهایی برخوردار هستیم.اگرچه برخی ویژگی  های افراد وابسته به خلق وخو ی اولیه وروش تربیتی انهاست ولی تاب اوری را میتوان اموخت و در ارتباط خود با افراد خانواده،همسر ،دوستان و..به کار برد.                    &

مقدمه

این کتاب به ما دستورالعملی برای ایجاد روابط مبتنی بر عشق و علاقه می دهد. توضیح می دهد که چگونه زن و مرد در همه زمینه های زندگی باهم تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از یکدیگر با هم ارتباط برقرار می سازند، بلکه در احساس، اندیشه، درک، واکنش و عشق باهم تفاوتهای اصولی دارند و شاید بتوان گفت که زن و مرد انگار از دو سیاره متفاوت آمده اند، به زبانهای متفاوت تکلم می کنند و به غذایی متفاوت احتیاج دارند.

با درک تفاوتهای اصولی زن و مرد در موقعیتی قرار می گیریم که بسیاری از ناراحتی های موجود میان خود و همسرمان را از میان برداریم. می توان سوء تفاهم ها را تخفیف داد و یا حتی از آن به کلی اجتناب نمود. توقعات بیجا را می توان اصلاح کرد. وقتی به خاطر داشته باشید که همسر شما چنان کسی که در سیاره ای دیگر زندگی می کند با شما تفاوت دارد، می توانید آرام بگیرید و به جای مقاومت در برابر او و یا تلاش برای تغییر دادن او با او همکاری کنید.

و اما با این کتاب با شیوه های عملی متعددی برای حل مسائل ناشی از تفاوت های میان خود و همسرتان آشنا می شوید. این کتاب تنها تحلیلی نظری درباره تفاوتهای روانی نیست، بلکه راهنمایی عملی است که نشان می دهد چگونه می توانید روابط مبتنی بر عشق و دوستی با همسر خود ایجاد کنید. اما برای افزایش مهر و عشق و محبت در زندگی هرگز دیر نیست. کافیست که راه جدیدی بیابید. چه به درمانگر مراجعه بکنید یا نکنید، اگر می خواهید با همسرتان روابط بهتری داشته باشید ، بدانید که این کتاب برای شما نوشته شده است.

فرزندان چگونه طلاق را تجربه می کنند

درسهایی که در  کودکی می آموزیم

یکی از چالش بر انگیز ترین جنبه های طلاق برای کودکان این است که در دوره کودکی آنها رخ می دهد. حتی اگر این اولین بار باشد که از همسرتان طلاق می گیرید، احتمالا اولین بحران زندگیتان نیست. از طریق روبه رو شدن با ناکامیها و شکستها احتمالا درباره زندگی ، تغییر و  ویژگی بهبود پذیری خود چیزهایی آموخته اید . اما برای بیشتر بچه ها ، احساسهایی که در نتیجه طلاق پیدا می کنند، نه فقط شدید و گیج کننده، بلکه کاملا جدیداست.

ما از (( خانواده ها ی دچار بحران)) و (( خانواده های در حال تغییر)) صحبت می کنیم و اگرچه بی تردید این عنوانها معانی دقیق را می رسانند، باید به یاد داشته باشیم که هر عضو خانواده تجربه متفاوتی از طلاق دارد. به عنوان نمونه، شما و همسر سابقتان، پدر و مادر دخترتان هستید اما رابطه او با هرکدام از شما منحصر به فرد است. شاید چند خواهر و برادر هر کدام احساسهای متفاوتی به هریک از والدینشلن داشته باشند و دلایل گوناگونی را علت طلاق پدر و مادرشان بدانند.

شخصیت اسکیزوئید(محبوب منزوی)

ویژگی برجسته فردی بااین اختلال ناتوانی او درایجاد ارتباط با دیگران است.انهادر تعاملات اجتماعی از دیران اجتناب میکنند ودر ارتباط با همسر یا معشوقه خود هیجان چندانی از خود نشان نمیدهند.انها درارتباط با دیگران افرادی خمود،بی توجه وقدری مرموز وکم حرف به نظر می ایند.

مشخص ترین ویژگی غیر معمول او فقدان تمایل به ایجاد رابطه صمیمانه با دیگران است.چنین فردی نه تنها از پیوستن به گروههای مختلف که از خانواده خود وفرصتهای اجتماعی اجتناب میکندواشتیاقی به روابط عاشقانه وتداوم ان ازخود نشان نمیدهدواو دلبسته تنهایی ست.وهمواره فعالیتهایی را انتخاب میکند که فرد دیگری حضور نداشته باشد.وتقریبا میتوان گفت که هیچ دوست صمیمی ای ندارد.این افراد علاقه ای به روابط جنسی ندارندواین مسئله برای او از کمترین اهمیت در زندگی روزانه برخوردار است.هوش هیجانی این افراد بسیار پایین است.غالب افراد پیرامون اسکیزوئید به او لقب ماهی یخ زده میدهندو ازبی تفاوتی و گوشه گیری او در رنج هستند اما خود او از شیوه زندگی خود راضی است وزندگی اش را دلچسب میداند.

شکل گیری شخصیت اسکیزوئید

شخصیت خودشیفته                 &

علل طلاق چیست؟

شاید برای بسیاری از ما این سؤال ایجاد شود که چه عواملی سبب شکست زندگی مشترک می‌شود. در این مطلب به ۱۶ مورد از عواملی که آمار طلاق را افزایش می‌دهند اشاره خواهیم کرد. شاید برخی افراد یک یا چند مورد از این عوامل را در زندگی خود داشته باشند، اما به دلایلی به زندگی‌شان آسیبی وارد نشده باشد. با این حال بهتر است عوامل طلاق را بشناسید و آگاهانه زندگی کنید.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196