حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

ویژگی های شخصیت اجتنابی

ویژگی های شخصیت اجتنابی

به سبب ترس از انتقاد، عدم تایید یا طرد، از فعالیت هایی که نیاز به تعامل با افراد زیادی داشته باشد، اجتناب می کند.

جز با افراد خاصی که از آنها خوشش می آید، مایل به ارتباط با فرد دیگری نیست.

به سبب احساس شرم و یا ترس از تمسخر، از بین دنیای درون خود حتی به افرادی که با آنها رابطه نزدیک و صمیمانه نیز دارد، خودداری می کند.

در موقعیت های اجتماعی همواره به این فکر می کند که مبادا مورد انتقاد یا طرد واقع شود.

به سبب احساس، بی کفایتی ، از حضور در موقعیت اجتماعی جدید اجتناب می ورزد یا در صورت حضور در آن ، احساس ناراحتی می کند.

به سبب احساس کهتری، خود را فاقد مهارت اجتماعی لازم می داند.

غالبا به خاطر اجتناب از احساس شرمندگی ، از ورود به فعالیت ها جدید و ناشناخته اجتناب می ورزد.

شخصیت اجتنابی چگونه شکل می گیرد؟

فرد اجتنابی در دوران کودکی خود معمولا خجالتی و آرام بوده است. این گونه افراد حتی در کودکی نیز از حضور در میان جمع و فعالیت های گروهی اکراه داشته و از اینکه در برابر نگاه  دیگران قرار گیرند، احساس ناراحتی می کرده اند. چنین کودکی ممکن است که از رفتن به مدرسه خودداری کند، چرا که او از تعامل با دیگران در مدرسه احساس ناراحتی می کند و از اینکه در موقعیتی قرار گیرد که هیچ ضمانتی برای پذیرش کامل او وجود ندارد، وحشت دارد. شخصیت اجتنابی همچون دیگر اشکال کمرویی ریشه ژنتیکی نیز دارد و بنابراین ، از کودکی به بزرگسالی امتداد می یابد.

بنابراین ، محیط زندگی دوران کودکی تاثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت اجتنابی دارد. افراد اجتنابی غالبا دارای والدینی با تاریخچه اضطراب و ترس که داشته اند، در حمایت و مراقبت از آنها افراط کرده باشند. همچنین این نوع والدین ممکن است در قبال موقعیت های اجتماعی مختلف، به وسیله فوبی اجتنابی یا ترس شدید، از خود واکنش نشان می داده اند و بدین ترتیب ، ترس از موقعیت های اجتماعی را به طور ناخواسته به کودک خود القا کرده باشند.

شخصیت اجتنابی در نقش شریک زندگی

زندگی مشترک با فردی دارای شخصیت اجتنابی بایستی خسته کننده باشد. این طور نیست؟ اگر صادقانه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، بایستی بگوئیم: ((آری)) چرا که شخصیت اجتنابی همواره نیاز به اطمینان دهی و پذیرش غیر مشروط دارد. همسر شما همواره خواهان تایید عشقی غیر مشروط از جانب شما خواهد بود، بدون اینکه خودش نیز چنین مسئولیتی را در رابطه با شما در خود احساس کند. هیچ مقدار اطمینان دهی و ابراز عشق و علاقه او را راضی نخواهد ساخت. به همین دلیل در نهایت شما از یک سو در نتیجه تلاش بی وقفه در جهت ارضای نیازهای او و از سوی دیگر به دنبال نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و اجتماعی خودتان، دچار احساس خستگی ، خشم و رنجش خواهید شد. حتی در همان اوایل آشنایی نیز کمرویی شخصیت اجتنابی و هراس او از ایجاد رابطه صمیمانه تر می تواند برا شما ناراحت کننده باشد، چرا که تمام زحمت رابطه مزبور را برروی دوش خود احساس می کنید، این شما هستید که به او تلفن می کنید ، قرار ملاقات می گذارید و یا در حسرت شنیدن کلمه ای عاشقانه و محبت آمیز از سوی او می گذارید. همچنین شما ممکن است متوجه شوید که اضطراب همسر شما و هراس او از اعتماد به دیگران به شما نیز سرایت کرده است.

همچنین شاید شما متوجه شده باشد که فعالیت اجتماعی شما در مقایسه با دوران قبل از زندگی با همسرتان، محدود تر شده است. او همواره شما را از حضور در فعالیت اجتماعی ترسانده و بر حذر می دارد، چیزی که در ابتدا گمان می کردید از روی محبت و دلسوزی به شما می گوید، در حالی که اکنون آن را به شیوه کسل کننده او در زندگی نسبت می دهید. شخصیت اجتنابی، غالبا شیوه زندگی خود را به گونه ای تعیین می کند که هر چه بیشتر از تعامل با دیگران دوری کرده و از صدمات احتمالی ( به طور مثال طرد و تمسخر) ناشی از رابطه با آنها در امان بماند. یک محبوب اجتنابی نسبت به دیگران مشکوک است و همواره انتظار دارد که از سوی آنها مورد آزار و تحقیر قرار گیرد. بنابراین، هر نوع شوخی یا جوکی می تواند برای او آزار دهنده تلقی شود و بار دیگر به خودش ثابت کند که دیگران قابل اعتماد نیستند و قصد طرد و تحقیر او را دارند. اگر از سوی شما، یا فرد دیگری ، کوچیکترین انتقادی به او شود، او به شدت احساس طرد و آزار خواهد کرد. در نتیجه، شما ممکن است به این احساس برسید که از گفتن بسیاری از حرف ها به او خودداری کنید.

زندگی مشترک با شخصیت اجتنابی

اگر شما با فردی اجتنابی ازدواج کرده اید و یا قصد ادامه رابطه با او را دارید، بایستی بدانید که اختلال شخصیت همسر یا محبوب شما بسیار پایا و تقریبا غیر قابل درمان است. این گونه افراد دارای تاریخچه طولانی در زمینه اجتناب، ترس و کناره گیری لز موقعیت های اجتماعی هستند.

توقعات واقع بینانه ای داشته باشید

بنابراین به شما توصیه می شود که حداقل هنگام اصرار به تغییر او، این واقعیت را در نظر داشته باشید که تقاضای شما از محبوب خود به منظور اعتماد به شما، حضور در موقعیت های اجتماعی جدید و یا توجه به نیازهای عاطفی خودتان، می تواند برای او بسیار سخت و دلهره آور باشد. با این همه،اگر شما بتوانید توقعات منطقی کوچک از محبوب خود داشته باشید، به احتمال زیاد می توانید به موفقیت های کوچکی در رابطه خودتان با او دست یابید.

نیازهای خودتان را مودبانه و صادقانه با او مطرح سازید

هنگامی که قصد اصلاح محبوب خود را دارید، به طور حتم نمی توانید در موقعیت با ثباتی قرار داشته باشید . بنابراین ممکن است ، لحن نگران کننده شما، نتیجه معکوس داده و هراس او را از انتقاد و وانهادگی، بیش از پیش تقویت کند.

همچنین ممکن است هنگامی که اقدام به اصلاح او می کنید، با خشم  یا اندوه یا قهر، از خود واکنش نشان دهد. به یاد داشته باشید که این واکنش ها درواقع تلاش هایی است که محبوب شما در جهت اجتناب از طرد شدن از خود نشان می دهد.

روزنه های جدیدی برای خودتان و محبوب تان ترسیم کنید

رشد و تغییر دو جزء جدایی ناپذیر در هر رابطه سالم به شما می روند. این جزء در شخصیت اجتنابی دیده نمی شود. او همواره به همان شیوه ثابت انزواطلبی خود می چسبد و آن را به خاطر امنیتی که در ازای آن به دست می آورد رها نمی سازد. اقدام به فعالیت ها و کسب تجربه های جدید در موقعیت های اجتماعی جدید برای او  به شدت و.حشت آور است. او با شیوه ثابت و همیشگی و در نتیجه قابل پیش بینی خود، احساس راحتی بیشتری می کند. به عبارت دیگر او با پیله تنهایی خودش راحت تر است و فکر حضور در جهان بیرون او را مضطرب می سازد.بدین ترتیب به خوبی می توان نتیجه گرفت که زندگی با محبوب اجتنابی می تواند تحول و پویایی را از زندگی شما بگیرد و در نهایت ، رنجش عمیقی را از او ورابطه با او ایجاد کند.

بنابراین، به شما توصیه می شود که مودبانه و صمیمانه محبوب خود را ترغیب کنید که با بیرون آمدن از پیله خود برخی از نیازهای شما را برآورده سازد ( به طور مثال، باهم به پیاده روی بروید یا در یک رستوران به صرف غذا بپردازید).به تدریج در این راستا فهرست فعالیتهای مشترک با او  را افزایش دهید ( رفتن به یک رستوران جدید ، یک نمایشگاه هنری، یک کنسرت) هدف ما این است که شما مدت زمانی را به انجام فعالیت های جدید به منظور تحقق نیازهای خود اختصاص دهید . به تدریج سعی کنید برخی افراد جدید رابه گروه  دو نفره خودتان اضافه کنید. اگر محبوب شما با این کار مخالفت کرد، خودتان به تنهایی اوقاتی را برای تفریح خود به تنهایی یا با دیگران از جمله دوستان و خانواده خود اختصاص دهید. البته شما نباید انتظار داشته باشید که محبوب تان از فعالیت های مستقل شما استقبال کند . بنابراین، آمادگی آن را داشته باشید که او با فعالیت های مستقل شما به مخالفت برخیزد.

از محبوب خود بخواهید که تحت درمان قرار گیرد.

اگر چه شما اکنون متوجه شده اید که افراد مبتلا به اختلال شخصیت در برابر تغییر به شدت مقاومت می کنند، اما همواره ما امیدواریم که تغییری هرچند اندک در الگوهای رفتاری آنها ایجاد شده و از شدت اختلال آنها کاسته شود. برخی از ویژگی های شخصیتی را می توان با صرف وقت ، شکیبایی و پشتکار فراوان تا حد قابل تحمل تغییر داد، اما این تغییر بایستی که بیشتر توسط یک فرد متخصص ( و نه شما) انجام پذیرد. به همین دلیل ما به شما جدا توصیه می کنیم که با فردی متخصص در زمینه اختلالات شخصیت به مشاوره بردازید. همچنان که قبلا نیز گفته شد، فرد اجتنابی بر خلاف دیگر انواع مبتلایان اختلال شخصیت، دارای ترس و اضطراب شدیدی است که زندگی را برای او خسته کننده می سازد. به همین دلیل ممکن است که او از انگیزه کافی برای کاهش درد و رنج خود برخوردار باشد و از پیشنهاد شما برای مشاوره با یک فرد متخصص استقبال کند.

زمان ترک رابطه

شاید شما پس از صرف وقت فراوانی و تلاش بسیار به این نتیجه برسید که دیگر چنین رابطه ای برای شما قابل تحمل نیست. در این صورت برای شما و همچنین محبوب شما بهتر است که به طور مسالمت آمیز از یکدیگر جدا شوید. ما به شما توصیه می کنیم که دلیل یا دلایل جدایی خود را صادقانه با او در میان بگذارید.شما با این کار در واقع به او می گویید که هیچ ایرادی در اونیست، بلکه این شما هستید که از یک رابطه عاطفی و زندگی مشترک چیز بیشتری می خواهید و دیگر قادر به ماندن در چنین رابطه ای نستید. فرد اجتنابی در قبال جدایی محبوب یا همسر بسیار آسیب پذیر است، زیرا همچنان که گفته شد او از اینکه مورد طرد واقع شود به شدت احساس هراس می کند. به همین دلیل ممکن است که شما نیز در حین جدایی از او یا پس از آن ، احساس گناه کنید، و نسبت به سلامتی روانی او در پس از جدایی نگران شوید. بنابراین، سعی کنید تا به نحوی ( به طور مثال، مشاوره یا یک فرد متخصص ) این گونه احساسات را در خود مهار کند تا مبادا دوباره شما را به همان وضعیت قبلی بازگردانند.

شخصیت وابسته

ویژگی های شخصیت وابسته

فاقد قدرت تصمیم گیری در امور روزمره بدون اظهار نظر و کسب اطمینان از سوی شما و دیگران.

نیاز دارد که مسئولیت غالب حیطه های مهم زندگی خود را به عهده شما   یا دیگران بگذارد.

به خاطر هراس از طرد و تنهایی، از مخالفت با دیگران و اظهار نظر شخصی خود اجتناب   می کند.

به خاطططر فقدان اعتماد نسبت به توانایی و قدرت ارزیابی خود، دشواری زیادی در شروع به انجام کاری و یا به اتمام رساندن آن دارد.

اهمیت زیادی برای حمایت از سوی دیگران قائل است و این سبب می شود که گاهی به خاطر دیگران تن به کارهایی بدهد که خوشایند خودش نیست.

هنگام تنهایی احساس ناراحتی و درماندگی می کند، زیرا از اینکه نتواند به تنهایی از خودش مراقبت کند ، به شدت هراس دارد.

هنگامی که به پایان رابطه با فردی می رسد، به خاطر هراس از تنهایی به سرعت به جستجوی ایجاد روابط جدید می رود.

به شدت نگران این است که به تنهایی نتواند از خودش مراقبت کند.

بازدید 662 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 مرداد 1400 ساعت 08:04
Share
محتوای بیشتر در این بخش: « علل دمانس اختلال شخصیت »

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196