شخصیت هیستریونیک

شخصیت هیستریونیک

ویژگی های شخصیت هیستریونیک

 • · در موقعیت هایی که در مرکز توجه قرار ندارد، راحت نیست.
 • · غالبا از نظر جنسی برای دیگران اغوا کننده و تحریک کننده است.
 • · تمایل به رفتارهای سطحی دارد که به سرعت نیز تغییر می یابند.
 • · از ظاهر خود برای جلب توجه دیگران استفاده می کند.
 • · صحبت او احساس بر انگیز و فاقد جزئیات بسیار است.
 • · رفتارهای او غالبا نمایشی و اغراق آمیز است.
 • · بسیار تلقین پذیر است.
 • · او روابطش را بیش از آنچه که هست صمیمانه و پرشور ارزیابی می کند.

آیا این ویژگی ها شما را به یاد محبوب کنونی خود یا محبوبی که قبلا داشته اید نمی اندازد؟ هنگامی که شما با چنین فردی هستید، هیچ احساس کرده اید ، که اظهار نظرها، افکار و رفتارهای او از عمق و مفهوم چندانی برخوردار نیست؟ آیا محبوب شما غالبا احساس نیاز می کند که در مرکز توجه جمع قرار گیرد؟ زندگی با فرد نمایشی ، سرگرم کننده اما خسته کننده، هیجان انگیز اما سطحی است.

شخصیت نمایشی

آیا تا به حال اصطلاح(( طبل تو خالی)) را شنیده اید. این اصطلاح به خوبی در مورد شخصیت نمایشی صدق می کند. افراد دارای این شخصیت سروصدای زیاد و محتوای درونی اندکی دارند. آنچه شما در شخصیت نمایشی مشاهده خواهید کرد، هیجانی بودن آنهاست و اینکه می خواهند در مرکز توجه قرار داشته باشند. آنها هنگانی که در جمعی حاضر می شوند می خواهند مطمئن شوند که در مرکز توجه قرار دارند و اگر احساس کنند توجه لازم را از سوی جمع دریافت نداشته اند، به شدت عصبانی خواهند شد. آنها همچنان که گفته شد از شور هیجانی بالایی برخوردار هستند و تا وقتی که احساس کنند توجه لازم را دریافت می دارند، احساس بسیار خوبی دارند.

فرد هیستریونیک یا نمایشی، به ندرت دارای افکار و نقطه نظرات شخصی است. او در تمام زندگی فقط در پی آن است که چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. به همین جهت فردی که فقط در فکر این است که چگونه دل دیگران را به دست آورد، نمی تواند افکار و اعتقادات خاصی برای خود داشته باشد. در واقع او به گونه ای که او را نزد دیگران دوست داشتنی تر کند، فکر می کند. به همین جهت او بسیار تلقین پذیر است و به سادگی تغییر عقیده می دهد. این گونه افراد به سرعت به دیگران اعتماد می کنند و با کمترین شواهد به حرف های آنها ایمان می آورند. آنها غالبا عقاید دیگران را به عنوان عقاید خود به زبان می آورند و به همین جهت در دفاع از عقاید دیگران را به عنوان عقاید خود به زبان می آورند و به همین جهت در دفاع از عقاید آنها مورد نقد قرار گیرد، ان را پذیرفته و به سرعت تغییر عقیده می دهند.

شخصیت نمایشی چگونه شکل می گیرد

چه تجربه هایی در زندگی یک فرد سبب می شود تا او به یک فرد نمایشی تبدیل شود؟ تحقیقات نشان می دهد که اختلال شخصیت هیستریونیک در میان زن ها بیش از مردها شایع است. تجربه های درمانی در رابطه با این افراد نشان می دهد که آنها در خانواده ای رشد نیافته اند که شیوه های تربیتی متضادی در آن وجود داشته است. آنها در کودکی غالبا مورد بی اعتنایی واقع می شده اند و تنها در صورتی که رفتاری نمایشی از خود نشان می دادند مورد توجه قرار می گرفتند. به احتمال زیاد آنها از سوی مادرشان محبت و توجه کافی دریافت نمی داشتند و به این دلیل برای جلب توجه مادرشان بایستی که به گونه ای خود را در مرکز توجه او قرار می دادند. به طوری که به تدریج یاد گرفتند که چگونه از طریق رفتارهای نمایشی توجه و محبت دیگران را نیز به خود جلب کنند. در نهایت باید گفت که بسیاری از این افراد گزارش کرده اند که در دوران کودکی از رفتارهای نمایشی پدر و یا مادرشان که به شدت به دنبال جلب توجه دیگران بوده اند، الگوبرداری کرده اند.

فرد هیستریونیک به عنوان شریک زندگی

رابطه عاطفی با یک فرد هیستریونیک دارای دو جنبه است. از یک سو احتمالا شما با فردی رابطه دارید که واقعا وابسته شماست و از سوی دیگر، همین فرد همواره در تکاپوی جلب توجه و تحسین از سوی هرکس دیگری که با او برخورد می کند نیز هست. اکنون پرسش بزرگ این است که آیا شما تاب تحمل تغییرات خلقی او را که در پی ناکامی در جلب توجه دیگران رخ می دهد، دارید یا خیر؟

به احتمال زیاد شما در برخورد اول با محبوب هیستریونیک خود، او را فردی تحریک کننده، جذاب و پرشور دیده اید: چنان که نفس در درون سینه تان حبس شده، فرد هیستریونیک اگر فردی از جنس مخالف را خوشایند خود بیابد، تمام تلاشش را می کند تا او را به دست آورد. چنین فردی در آغاز یک رابطه به احتمال زیاد فردی بسیار در دسترس، خوشایند و صمیمی جلوه می کند. چنین فردی در آغاز آشنایی با نزدیکی و صمیمیتی که از خود نشان می دهد، روند آشنایی را برای شما راحت می سازد، به گونه ای که احساس می کنید انگار او را سال هاست که می شناسید.

ارزیابی یک فرد هیستریونیک از مقدار صمیمیت خود با دیگران بیش از آن چیزی است که واقعا وجود دارد. شیوه او بدین گونه است که ناگهان داخل یک رابطه غوطه ور می شود و به سرعت با فرد مقابل خود صمیمی شده همه دنیای شخصی خود را با او در میان می گذارد. فرد نمایشی همواره به دنبال یک رابطه جدید است و به سرعت شیفته محبوب جدید خود می گردد. به یاد داشته باشید که فرد نمایشی نسبت به رابطه عاطفی، بسیار ایده الی و شبیه به دنیای افسانه ها فکر می کند. به همین جهت در همان ابتدای رابطه، به فردی عاشق و مملو از شور و هیجان مبدل می شود.

داشتن رابطه عاطفی با فرد هیستریونیک به معنای آن است که شما بایستی آمادگی این را داشته باشید که انرژی زیادی در را برآورده ساختن نیازهای عاطفی او صرف کنید. چنین فردی بسیار هیجانی و برخی مواقع کاملا آشفته حال می گردد. او نیازهای عاطفی و روانی خود را از طریق دریافت تحسین و توجه برطرف می سازد. با وجود این تقاضای تحسین و توجه از سوی او به اندازه ای زیاد است که دوستان و افراد محبوب او را از اطرافش پراکنده می سازد. فرد هیستریونیک بسیار زود رنج است و کوچکترین بی توجهی به خودش را عذابی الیم تلقی می کند. هنگامی که احساسات او را جریحه دار می کنید، ممکن است که با پرخاشگری شدید او حتی در ملا عام روبه رو شوید.

جنبه هایی از شخصیت افراد هیستریونیک  وجود دارد که واقعی به نظر نمی رسند. یکی از آنها ماهیت روابطی است که افراد هیستریونیک با دیگران برقرار می کنند. در این روابط از یک سو بسیار متوقع ظاهر می شوند و از سوی دیگر قادر به ایجاد و حفظ یک رابطه عمیق و معنی دار نیستند . شخصیت نمایشی به عنوان شخصیت دمدمی مزاج در عشق شناخته می شود و هنگامی که شما در رابطه با چنین فردی قرار می گیرد متوجه کیفیت سطحی رفتار او می گردید، زیرا فرد هیستریونیک قادر به ایجاد یک رابطه عاطفی عمیق، پایا و متعهدانه نیست. علاوه بر این ، هیچ فردی قادر نیست که محرک جویی و هیجان طلبی او را به طور کامل سیراب سازد. در نهایت رفتارهای نمایشی و تحریک کننده او، فرد محبوب او را مجبور می کند که به رابطه با او پایان دهد.

فرد هیستریونیک عادت به افراط و زیاده روی دارد. هنگامی که فردی تمرکز خود را فقط به خودش و رفع نیازهای خودش معطوف می سازد، نمی تواند توجهی به فرد محبوب خود داشته باشد. یکی از چیزهایی که احتمالا شما را از همان ابتدا مجذوب محبوب هیستریونیک خود ساخت، صداقت و صمیمیت او در همان ابتدای رابطه بود.

دیگر جنبه شخصیت هیستریونیک فقدان ارتباط یا روابط اندک او با افراد همجنس است. واقعیت این است که افراد همجنس فرد هیستریونیک از ارتباط با او دوری می جویند.آنها اظهار می دارند که رفتار تحریک کننده فرد هیستریونیک برای آنها غیر قابل تحمل است.

چرا من عاشق افراد نمایشی می شوم؟

اگر شما اخیرا با فردی هیستریونیک وارد رابطه عاطفی شده اید، یا آنکه دیر زمانی است که با او به سر می برید یا حتی اگر با او ازدواج کرده اید ، از همین اکنون باید بدانید که:

 • از آنجایی که محبوب شما می خواهد همواره در مرکز توجه باشد نیازهای عاطفی شما برآورده نخواهد شد.
 • تعامل محبوب شما با دیگران( غالبا جنس مخالف) از نوع اغواگری جنسی خواهد بود.
 • احساسات او نسبت به شما بسیار سطحی خواهد بود.
 • سبک ارتباطی محبوب شما از نوع نمایشی و غیر واقعی خواهد بود.
 • شما به سادگی می توانید افکار، عواطف و دیدگاه های محبوب خود را تحت تاثیر قرار دهید.

داشتن یک رابطه عاطفی با یک فرد نمایشی در واقع به معنای این است که شما قصد دارید رابطه با فرد محبوب خود را با دیگران ( حداقل از نظر عاطفی) تقسیم کنید.

برخی از ما در یک رابطه عاطفی فقط به دنبال ارضای نیازهای جسمی خودمان هستیم و ارضای نیازهای عاطفی و عقلانی برای مان چندان اهمیتی ندارد. اگر شما چنین فردی هستید، به احتمال زیاد شما نیز از آن دسته افرادی هستید که معتقدید در رابطه با یک فرد هیستریونیک چیزی جز ارضای نیازهای جنسی وجود نخواهد داشت. بنابراین، اگر از دیدگاه شما چیزی به نام نیازهای عاطفی و عقلانی وجود ندارد، به طور حتم رابطه با یک فرد هیستریونیک برای شما بسیار خوشایند خواهد بود، اما اگر دوستدار یک رابطه دویویه هستید که در آن هر دوسوی رابطه، نیازها، علایق و عواطف خود را با یکدیگر در میان بگذارند، آنگاه باید از خودتان بپرسید که چرا با فردی وارد رابطه شده اید که نمی تواند خواسته شما را برآورده سازد. افرادی که به طور ناخودآگاه اعتنایی به نیازهای خود ندارند، غالبا شیفته افراد بسیار متوقع و توجه طلب از جمله افراد هیستریونیک می گردند.

البته این امکان نیز وجود دارد که بر طبق ضرب المثل کبوتر با کبوتر ، باز با باز، شما خودتان نیز فردی هیستریونیک باشید وشیفته فردی می شوید که همانند خودتان به ظاهر بسیاراهمیت می دهد و دوست دارد که در مرکز توجه دیگران قرار گیرد. شاید به همین دلیل است که بیشتر هنر پیشه های سینمایی که غالبا همه دارای شخصیت های هیستریونیک هستند و نیازهای یکدیگر را به خوبی درک می کنند، به ازدواج با یکدیگر روی می آورند.

آخرین دلیلی که می تواند توجیه کننده تمایل شما به ایجاد رابطه عاطفی با فرد هیستریونیک باشد، این است که اگرچه شما خودتان فرد هیستریونیک و توجه طلبی نیستید، اما گویا رفتارهای نمایشی محبوب هیستریونیک خود را دوست دارید و از دیدن آن به هیجان می آیید. شاید این چنین چیزی ناشی از این باشد که شما به طور ناخودآگاه عادت دارید که نیازهای هیجان طلبی خود را سرکوب سازید.

زندگی با همسر نمایشی

آیا آهنگ کلاسیک (( باید بمانم یا بروم؟)) که توسط کلاش خوانده شده است را شنیده اید؟ گرفتن یک تصمیم قاطع در مورد بیرون آمدن از یک رابطه ی عاطفی، می تواند همواره اندوهبار و حتی در برخی مواقع ترس آور نیز باشد . چنین تصمیمی ممکن است که بسیار زود در مورد رابطه عاطفی با یک فرد هیستریونیک گرفته شود . پرسش هایی که در چنین زمانی ممکن است در ذهن شما شکل بگیرد می تواند این باشد که : آیا احتمال دارد که فرد محبوب من تغییر کند؟ آیا امکان دارد که همسر من به آرامش و بلوغ روانی دست یابد؟ آیا احتمال این وجود دارد که نیازهای من در این رابطه برآورده شوند؟ اما اگر شما از توجه کردن مداوم به محبوب خود خسته شوید و یا دوستان و افراد خانواده تان نسبت به رابطه شما، به ویژه رفتارهای غیر معمول همسرتان نگران شوند، بایستی که در مورد ماندن در کنار او به طور جدی فکر کنید.

با وجود این ، اگر شما عمیقا متعهد به ادامه رابطه با او هستید یا اگر با او ازدواج کرده اید، شما توصیه می کنیم که قبل از هر اقدامی به توصیه های زیر توجه کنید. عمل به این توصیه ها به احتمال زیاد می تواند در بهبودی رابطه میان شما موثر واقع شود:

حد و مرز روشن و قاطعی را برای او تعیین کنید

همه بایستی که حد و مرزهای خود را بدانیم. این موضوع به ویژه هنگامی که در رابطه با فردی نمایشی هستیم، بسیار صدق می کند. افراد نمایشی، به اسانی و بدون آنکه متوجه باشند، حد و مرزهای تعیین شده را زیر پا می گذارند.

غالبا چنین چیزی هنگامی اتفاق می افتد که این افراد سعی در جلب توجه دیگران دارند. آنها توقع زیای از شما دارند و گاه به گونه ای بی رحمانه و حتی مانند یک کودک، تمام توجه شما را خواستار می شوند. بسیار مهم است که شما از حد و مرزهای جسمی و روانی خودتان آگاهی داشته باشید. شما باید ببینید تا چه حد می توانید آسیب های روانی و احساس شرمندگی در قبال رفتارهای همسرتان را تحمل کنید. علاوه بر این شما بایستی قادر باشید که قاطعانه از حد و مرزهای خود به خوبی دفاع کرده و از آسیب های احتمالی در امان بمانید.

هنگام وضع مقررات لازم، آمادگی آن راداشته باشید که با عکس العمل شدید محبوب هیستریونیک خود روبه رو شوید. با توجه به اطلاعاتی که در مورد یک فرد هیستریونیک دارید، شما به خوبی می دانید که محبوب شما از اینکه در مورد نحوه رفتار او در محافل عمومی و همچنین مقدار زمان و توجهی که برای او قایل می شوید، محدودیت هایی در نظر گرفته اید ، به طور حتم استقبال نخواهد کرد. به همین دلیل انتظار خشم و آشفتگی عاطفی و یا حتی توقع توجه بیشتر را نیز از سوی او داشته باشید و در عین حال به رعایت حد و مرزهایی تعیین شده به ویژه در زمینه رفتار محترمانه ، نحوه رفتار با جنس مخالف و روابط دوسویه پا فشاری کنید.

به طور مداوم به محبوب هیستریونیک خود بازخورد دهید.

در یک ارتباط عاطفی، گاهی ما چنان به رفتارهای محبوب خود عادت می کنیم که دیگر از دست دادن بازخورد مثبت یا منفی به او خودداری می کنیم. به همین دلیل این امکان وجود دارد که محبوب هیستریونیک تان از اینکه شما از برخی رفتارهای او رضایت خاطر ندارید، اطلاعی نداشته باشید. اکنون زمان خوبی است که به رفتارهای خوشایند او بازخوردمثبت و به رفتارهای ناخوشایند او بازخورد منفی دهید. البته از آنجایی که محبوب هیستریونیک شما نسبت به انتقاد بسیار حساس است، ممکن است که انتقادات شما را نشنیده بگیرد و در صورت تکرار با خشم نسبت به شما واکنش نشان دهد. با وجود این اگر شما انتقادات خود را با حالت آرامش با او در میان بگذارید، احتمال تاثیر گذاری آن طور به چشمگیری افزایش خواهد یافت. به هر حال آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که شما به طور مداوم، تاثیری را که رفتار محبوبتان برروی شما می گذارد، به او بازخورد دهید. البته در این میان بازخورد مثبت را که موجب ثبات رابطه میان شما و محبوبتان می شود، هرگز فراموش نکنید.

صمیمیت و همدلی او را مورد تشویق قرار دهید.

صمیمیت و همدلی مهارت هایی هستند که یادگیری آن برای افراد نمایشی دشوار است. اگر محبوب شما یک فرد هیستریونیک است، او غالبا آنقدر به نیازهای خودش فکر می کند که نمی تواند نسبت به نیازها و علایق شما توجهی جدی از خود نشان دهد. اما راهی وجود دارد که شما بتوانید او را به سمت یک رابطه دوسویه همدلانه سوق دهید؟

در این رابطه دو راه حل وجود دارد: نخستین راه حل این است که شما الگویی از همدلی و پذیرش غیر مشروط را نسبت به محبوب خود ، از خودتان به نمایش بگذارید. یعنی اینکه در هر موقعیتی ، زمانی را به گوش کردن حرف های محبوب خود اختصاص دهید و به دنبال آن، هم گفته ها و هم احساسات او را به خودش انعکاس دهید تا متوجه شود که عمیقا با او همدلی دارید و او را صمیمانه درک می کنید. شما با انجام چنین کاری نیاز عمیق او به درک شدن را برآورده می سازید. غالبا یک چنین همدلی ای به محبوب شما کمک خواهد کرد که در مورد عطش فراوان خود نسبت به توجه دیگران بینش پیدا کرده و آن را تحت کنترل خود در آورد. راه حل دوم این است که تلاش او را در جهت درک علایق خود و همدلی او با خودتان، مورد تقویت قرار دهید و با تحسین و تشکر از او نشان دهید که تا چه اندازه ای همدلی او با شما و اینکه به علایق شما توجه نشان داده است برای تان ارزشمند است و او را دوست داشتنی تر می سازد.

توقعات واقعی از او داشته باشید

اگر شما قصد ماندن با محبوب هیستریونیک خود دارید، در مورد مقدار تغییری که از او توقع دارید ، واقع بین باشید. به یاد داشته باشید که افراد هیستریونیک، الگوهای رفتاری خود را از همان ابتدای کودکی یا گرفته و در حال حاضر از آنها نهادینه شده است. محبوب شما ممکن است که آگاهی مبهمی از این داشته باشد که نیازهای افراطی و عطش سیری ناپذیر او در مورد توجه دیگران، نشانگر احساس عدم امنیت روانی اوست. محبوب هیستریونیک شما ممکن است بارها دچار افسردگی شود. شما با اینکه ممکن است در چنین شرایطی با او احساس همدلی کنید، اما بایستی نسبت به مقدار تغییر او واقع بین باشید. هرچند اعمال این شیوه منجر به آن خواهد شد که محبوب شما کمتر از گذشته نیاز به توجه دیگران داشته باشد، اما باید بدانید که چنین چیزی به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. البته این را هم بدانید که احتمال اندکی وجود دارد که محبوب شما به حدی تغییر کند که اطرافیان به هیچ وجه متوجه رفتاری نمایشی او نشوند. بنابراین، شما باید همواره انتظار مقداری آشفتگی رفتاری را از سوی محبوب خود داشته باشید یا در غیر این صورت از رابطه با او بیرون بیایید.

زمان ترک رابطه

اگر شما تصمیم به ترک رابطه با محبوب هیستریونیک خود گرفته اید، بایستی بدانید که احتمالا با خشم شدید او روبه رو خواهید شد. احتمالا او تلاش خواهد کرد مانع از این کار شود و یا آنکه در صدد انتقامجویی از شما برآید . در این باره توصیه ما به شما این است که با بهره گیری از حمایت افراد خانواده، دوستان و آشنایان، از خودتان به خوبی محافظت کنید. اگرچه پایان دادن به هر ارتباط صمیمانه ای دردناک خواهد بود، اما دردناک تر این است که به رابطه ای ناخوشایند همچنان ادامه دهید.

خلاصه

باید اذعان داشت که یک شخصیت نمایشی به سبب اغواگری های جنسی، یا روحیه سرگرم کننده اش می تواند برای شما جاذبه داشته باشد. کیفیت اوایل آشنایی با یک فرد نمایشی هرچه که باشد، در نهایت، توجه طلبی بی پایان، هیجانات شدید، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و رفتارهای جنسی او، شما را به ستوه خواهدآورد و هیجانات سطحی و توخالی او سبب خواهد شد که بارها در زندگی با او احساس تنهایی کنید. در واقع، همواره این شما هستید که بایستی برای خوشحالی او به طور مداوم توجه خود را معطوف به او کنید و این، کار بسیار خسته کننده ای است، چرا که بسیاری از ما دوست داریم که در رابطه عاطفی خود رابطه ای صمیمانه و دوسویه و طولانی مدت را تجربه کنیم.

بازدید 648 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 25 شهریور 1398 ساعت 06:15
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

همکاران ما در مشکلات بالینی

                        373121      

     

                           

 

 

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196