ازدواج با افراد دارای اختلال شخصیت پارانوئید( محبوب شکاک)

ازدواج با افراد دارای اختلال شخصیت پارانوئید( محبوب شکاک):

علائم شخصیت پارانوئید:

1-او گمان میکند که شما به او صدمه میزنید،از او سواستفاده میکنید یا او را تا حدی فریب میدهید.

2-به نظر میرسد به طور دائم به این فکر میکند که آیا شما به او وفادار هستید ؟

3-او در اینکه به شما اعتماد کند تردید دارد و از این میترسد که مبادا شما از اطلاعاتی که درباره او دارید ، علیه او استفاده کنید.

4-او حرف های شما را حتی اگر در تحسین وتمجیدش باشد به گونه ای منفی، تهدیدکننده وتحقیر کننده تعبیر وتفسیر میکند.

5-هنگامی که او احساس میکند از سوی فردی مورد تحقیر، توهین یا بی اعتنایی واقع شده است ( که غالبا چنین احساسی دارد)، به احتمال زیاد کینه فرد را برای همیشه به دل میگیرد.

6-او به اسانی احساس میکند که مورد حمله واقع شده است وبه سرعت با خشم و پرخاشگری به مقابله برمی خیزد.

7-به نظر میرسد او همواره نسبت به وفاداری شما مشکوک است وهمواره احتمال میدهد که شما به او خیانت میکنید و در این رابطه از شما بازجویی میکند.

محبوب شکاک:

همه ما اذعان داریم که در این زمانه محتاط بودن وحالت دفاعی داشتن تا حدی معقولانه محسوب میشود.چرا که ادمهای ساده لوح وخوش بین همواره در معرض آزار وسواستفاده قراردارند.همه انسانها برای انکه زندگی خوبی داشته باشند لازم است که بتوانند در مواقع ضروری ازخود در مقابل خطرهای زندگی از جمله روابط ازاردهنده دفاع کنند.هنگامیکه فرد محبوب ما به طور مداوم به ما شک داردوبه ما اعتماد نمیکند در اینصورت ما با فردی دارای اختلال شخصیت پارانویا وارد ارتباط شده ایم.این فرد عقیده دارد که واقعا نمیتوان به دیگران اعتماد کرد وهمه افراد موذی و مغرض هستند ونسبت به او سو نیت دارند .برای یک فرد پارانویا شوخی های سالم وعادی دیگران با او،حتی هنگامیکه از سوی دیگران مورد تحسین واقع میشود به مثابه تمسخر،تحقیر و تهدید تلقی میشود.انها از نظر اطرافیان خود افرادی خشک،رسمی، بی احساس وفاقد حس شوخ طبعی هستند.فقدان اعتماد انها به دیگران سبب میشود که در مقابل هرگونه تاثیرپذیری از سوی دیگران از خود مقاومت نشان دهند.هیچکس حتی همسر انها برایشان به قدر کافی قابل اعتماد نیست .این افراد به عنوان افرادی کینه ای شهرت دارند.این افراد ازردگی خود از دیگری را به مرور زمان شدت بیشتری می بخشند.انچه همسر این افراد را ازار میدهد این است که این افراد همواره خود را محق وغیر قابل سرزنش میداند وبه جای انکه نقش خود را در مشکلات به وجود امده به رسمیت بشناسد دیگران را عامل مشکلات خود تلقی کرده وبه سرزنش انها میپردازد.این افراد دارای افکاری دوقطبی هستند.انها دنیا را یا سفید یا سیاه میبینند.به مرور زمان این افراد غیر قابل تحمل شده واز سوی دیگزان طرد میشود و همین سبب میشود که او بیشتر نسبت به دشمنی دیگران به خودش اطمینان یابد وبدین ترتیب او وارد یک حلقه معیوب میشود.در حقیقت ایجاد رابطه عاطفی با فرد پارانوئید تقریبا غیر ممکن است.

مراقب باشید!

در این اختلال شخصیت بیش از دیگر انواع اختلالات شخصیت،احتمال دست زدن به اعمال پرخاشگرانه وخشونت امیز وجوددارد.در برخی موارد در رسانه های جمعی با خبر جنایتی تکان دهنده روبرو میشویم وسپس شگفت زده میشویم اگر بدانیم فرد مزبور یک فرد پارانوئید بوده است.

شکل گیری اختلال شخصیت پارانوئید

فرد پارانوئید غالبا در کودکی به صورت فردی تنها، حساس وبا رفتار وروحیه ای عجیب وغریب دیده میشود.او در کودکی از روابط محدودی برخوردار بوده واحتمالا توسط دیگر بچه ها مورد تمسخر وطرد واقع میشده است.علاوه براین،حداقل یکی از والدین این افراد فردی بی عاطفه، سختگیرو تحقیرکننده بوده است.این افراد در بزرگسالی منتظر حمله وسواستفاده ازسوی افراد پیرامون خود هستند وهمزمان این پیام را به محیط خود ارسال میدارند که انها افرادی متفاوت از دیگران ، عالی  وتنها هستند.احتمالا والدین این افراد کمال گرا بوده وتحمل هیچ گونه اشتباهی را نداشته اند یعنی با مشاهده کمترین خطا از سوی کودک خود او را به شدت تنبیه می کرده اند. این افراد گمان میکنند چون افرادی عالی هستند دیگران چشم دیدن انها را ندارند ودر نتیجه او را مسخره میکنند.

این نوع اختلال شخصیت بیشتر در مردان دیده میشود.

فرد پارانوئید به عنوان شریک زندگی

یک فرد پارانوئید دریک رابطه عاطفی به عنوان فردی شکاک و دردسر ساز شناخته میشود.ممکن است شما به خاطر انکه حس شکاکیت وعدم اعتماد او را تحریک نکنید مجبور شوید که به فردی محتاط وفاقد حس شوخ طبعی تبدیل شوید.هرچه شما وقت وانرژی صرف رابطه خود با یک فرد پارانوئید کنید پس از مدتی خواهید دید که مورد اعتماد او واقع نشده وهنوز در اول راه  ارتباط با او قرار دارید.چنین فردی قادر به درک این نکته نیست که خشم خودش موجب برانگیختن خشم دیگران میشود.

به گفته فروید،مکانیزم دفاعی اصلی فرد پارانوئید فرافکنی است: یعنی انکار کامل خشم و دشمنی خود ودیدن انها در دیگران.این افراد فاقد توانایی لازم برای صمیمی شدن وخود افشایی واعتماد به دیگران است. منشا خصومت وخشم یک فرد پارانوئید احساس ترس او از دیگران است.

فرد پارانوئید دائما در انتظار خیانت از سوی محبوبش است و اگر شما فرد محبوب او باشید این احتمال وجوددارد که از سوی او بارها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خیانت متهم شوید.

متهم ساختن دیگران به خیانت از ویژگی های فرد پارانوئید است.

چرامن جذب افراد پارانوئید میشوم؟

چه اشکالی در من وجود دارد که سبب میشود با یک فرد پارانوئید رابطه عاطفی داشته باشم؟چرا من همواره عاشق اینگونه افراد میشوم؟

وقتی به ارتباط خودم با چنین افرادی فکر میکنم متوجه میشوم که همه انها:

1-به من به عنوان فردی بدنیت و فریبکار مشکوک بوده اند.

2-گمان میکردند که من به انها وفادار نیستم.

3-از اعتماد به من کاملا اجتناب میکردند.

4-در هرچه من انجام میدادم یا بیان میداشتم اثاری از تهدید یا توهین می یافتند.

5-به نظر میرسید که همواره کینه فردی را که انها را تحقیر کرده است در دل می پروراندند.

6-بدون هیچ دلیل اشکاری با خشم وناراحتی وکناره جویی از خود واکنش نشان میدادند.

7-در واقع فکر میکردند من با فرد دیگری رابطه جنسی دارم یا انکه قصد دارم چنین کاری را انجام دهم.

از خود بپرسید ایا یکی از والدین من فردی فحاش، الکلی، منزوی یا بی ثبات بوده است؟

اگر پاسخ هرکدام از این پرسشها مثبت باشد،به احتمال زیاد شما به این دلیل جذب این گونه افراد شده اید که شخصیت ورفتار بیمارگونه او برایتان تا حدی اشناست.شما در رابطه عاطفی خود تمایل دارید که به طور مداوم شخص مقابل را از وفاداری خود مطمئن سازید.

اگر شما از لحاظ شخصیتی به ایجاد چنین روابط ناخوشایندی عادت دارید، زمان ان فرارسیده است که برای رهاشدن از نیاز مزمن به پرستاری از افراد دارای اختلال شخصیت،از یک فرد متخصص کمک بگیرید.

زندگی با فرد پارانوئید:

اگر متوجه شدید که با یک فرد پارانوئید رابطه عاطفی برقرار کرده اید چه کاری میتوانید بکنید؟

ما از زبان روان درمانگران که تجربه بسیاری در این زمینه دارند به شما میگوییم: چنین رابطه ای را به سرعت ترک کنید.

یک حس غریزی به ما میگوید که با این افراد به احتمال زیاد نمیتوان رابطه عاطفی سودمندی برقرار کرد.بنابراین توصیه ما به شما این است که هرچه زودتر به چنین رابطه زیان اوری پایان دهید.در کنار چنین توصیه ای ما قبول داریم که شدت اختلال شخصیت پارانوئید در همه افرادی که مبتلا به ان هستند یکسان نیست و بدین جهت در برخی مواقع تصمیم گیری پیرامون باقی ماندن در کنار محبوب پارانوئید یا ترک او،کار ساده ای نیست.اما به هرحال اگر شما تصمیم به باقی ماندن در کنار محبوب پارانوئید خود دارید،حتی برای یک مدت کوتاه ، به منظور انکه دچار صدمه جسمی و روانی نشوید،به توصیه های زیر توجه کنید:

1-توقعات غیر واقعی نداشته باشید

2-با شکیبایی در جهت جلب اعتماد محبوب خود عمل کنید

3-اگرچه سخت است اما به او خشم نگیرید

4-خودداری از حرف زدن

5-در صورت وجود خطر اسیب رسی به شما یا فرزندانتان به شدت با محبوب خود برخورد کنید

6-احتمالا روان درمانی موثر واقع نخواهد شد

توصیه میشود حتما برای ترک یا ادامه رابطه با محبوب خود با متخصصین روانشناسی مشورت کنید.

بازدید 581 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 04 مهر 1398 ساعت 17:26
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

همکاران ما در مشکلات بالینی

                        373121      

     

                           

 

 

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196