چاپ کردن این صفحه
حمید  اکرامی

حمید اکرامی

حمید اکرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی:

- کارشناس ارشد علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)از دانشگاه آزاد تهران1374

- کارشناس علوم تربیتی(آموزش ابتدایی) از دانشگاه آزاد قائم شهر 1369

سوابق آموزشی:

 -  مدرس دوره های خلاقیت واستعدادهای درخشان پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان گرگان وآق قلا

- مدرس کلاسهای اموزش خانواده انجمن اولیا ومربیان شهرستان گرگان و اق قلا

- مدرس مرکز تربیت معلم شهید بهشتی اق قلا ازسال 1371تا 1374 

- مدرس دانشگاه فرهنگیان  

- مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در دوره های آموزش خانواده

- مدرس کارگاههای آموزشی برای دبیران وآموزگاران در انجام روشهای تدریس برتر طی سالهای 1380لغایت1384

سوابق وتجربیات شغلی:

-  آموزگار مدارس دوره ابتدایی شهرستان آق قلا در سالهای 1360تا 1369

- مسئول آموزش ابتدایی اداره آموزش پرورش شهرستان آق قلا از سال 1369تا 1371  

 - مشاوره تحصیلی دبیرستانها و دانشگاه های فنی حرفه ای کاردانش

 - کارشناس مسئول گروههای آموزشی دوره های متوسطه وتکنولوژی آموزشی اداره کل اموزش و پرورش استان گلستان ازسال 1377تا 1381  

  - کارشناس مسئول آموزش و پرورش دوره متوسطه وپیش دانشگاهیان

  - مدیریت مدرسه غیرانتفاعی البرز شهرستان گرگان تا حال حاضر

  - همکاری با مرکز مشاوره آرام از بدو تاسیس تاکنون

  - مشاور تحصیلی در مرکز مشاوره سازمان آموزش پرورش استان گلستان از بدو تاسیس تاکنون

  - مشاور تحصیلی در مرکز مشاوره سازمان شاهد و ایثارگران  استان گلستان از بدو تاسیس تاکنون

  - مشاورتحصیلی در مرکز مشاوره کمیته امداد امام خمینی استان گلستان از بدو تاسیس تاکنون

  - موسس ومسئول هنرستان رسالت آق قلا-دبیرستان البرز گرگان وآموزشگاه علمی پویندگان آق قلا

  - مسئول مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم کشاورزی ومنابع طبیعی –دانشگاه غیرانتفاعی حکیم جرجانی

فعالیت های پژوهشی و مقالات:

-  برررسی علل مردودی دانش آموزان پسر در دوره راهنمایی شهرستانهای گرگان وآق قلا  1373-74

 - بررسی کارایی درونی وبیرونی فارغ التحصیلان وهنرجویان فنی حرفه ای وکاردانش سالهای 1379-80

 - تحلیل محتوای آموزشی کتب دوره راهنمایی 1380-81

 - بررسی نحوه ترغیب دانش آموزان به نماز درمدارس کشور1378

  عضویت در مجامع تخصصی:

- عضوانجمن سازمان روانشناسی

- عضوانجمن مشاوران آموزش وپرورش

 

بازدید 1762 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 11 دی 1397 ساعت 08:02
Share
مرکز روانشناسی و مشاوره آرام

آخرین‌ها از مرکز روانشناسی و مشاوره آرام