حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

سکینه جهانتیغ

سکینه جهانتیغ

   مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد مشاوره(شماره عضویت نظام : 6988)

شماره پروانه نظام : 3617

سابقه تحصيلي و دوره هاي آموزشي :


-    کارشناس ارشد مشاوره گرایش مدرسه فارغ التحصيل از دانشگاه شهیدبهشتی تهران


-   کارشناس راهنمایی و مشاوره ،گرایش مشاوره فارغ التحصيل از دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کارگاه های گذرانده:

 • -کارگاه آموزش فرهنگ رویارویی با چالش های زندگی در خوابگاه (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -آذر 84) ،20 ساعت   
  -  کارگاه بررسی اختلالات زناشویی با تاکید بر سلامت جنسی (سکس تراپی) (محل برگزاری :موسسه درمانی بازتوانی و اقامتی جمعیت آفتاب-اردیبهشت88 )  
  -  کارگاه موسیقی درمانی (آشنایی با ابزارها و تکنیک ها)  (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -فروردین 88) ،8 ساعت 
  -  کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر (محل برگزاری :دانشگاه گلستان -بهمن 89) ، 40 ساعت
  -  کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص (محل برگزاری :دانشگاه گلستان -فروردین91 )  ، 24 ساعت  
  -  کارگاه پیشگیری  از اعتیاد در مدارس و محیط های آموزشی  (محل برگزاری :اداره کل بهزیستی استان گلستان-اردیبهشت 92 ) ، 24 ساعت  
  -  کارگاه پیشگیری  از اعتیاد در محیط های آموزشی (تربیت مربی تسهیلگر) ،(محل برگزاری :اداره کل بهزیستی استان گلستان- اردیبهشت 93) ، 24 ساعت
  -  کارگاه غنی سازی روابط زناشویی زوجین ، (محل برگزاری :مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره البرز-آذر91 )  ، 5 ساعت   
  - کارگاه  دوره آموزشی مقدماتی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ، (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -آوریل 2009) ،24 ساعت
  -  کارگاه دوره آموزشی عملی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ، (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -آوریل 2010) ، 24 ساعت    
  -  کارگاه دوره پیشرفته واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ، (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -ژانویه 2011) ، 24 ساعت      
  -  کارگاه دوره گواهینامه تخصصی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ، (محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران -نوامبر 2013) ، 24 ساعت     
  -  کارگاه تسهیلگری کارگاههای آموزشی  ،(محل برگزاری :اداره کل بهزیستی استان گلستان- بهمن91 ) ، 16 ساعت   
  - کارگاه  کشوری مشاوره تحصیلی دانشجویان ،(محل برگزاری :دانشگاه صنعتی شریف -تیر 90) ،20 ساعت  
  -  کارگاه  مصاحبه بالینی کودک ،(محل برگزاری :سازمان نظام روانشناسی و مشاوره-آذر91) ، 8 ساعت  
  -  کارگاه کنجکاوی های جنسی کودکان و نوجوانان ، (محل برگزاری :همایش روانپزشکی کودک و نوجوان-مهر91)، 4 ساعت    
  - کارگاه تربیت جنسی سالم ، (محل برگزاری :اداره آموزش و پرورش گرگان-خرداد 90)، 8 ساعت       
  - کارگاه آسیب شناسی و پیشگیری از مشکلات جنسی دانش آموزان ، (محل برگزاری :امرکز تربیت معلم تهران-اردیبهشت 90)، 24 ساعت
 • کارگاه اموزش ازمون MMPI2RF 1394
 • ازمون هوش استنفورد بینه 1395
 • ازمون هوش وکسلر 1394
 • اموزش مهارتهای ده گانه زندگی 1395
 • افزایش شادی در کودکان (ویژه مهدها)(سال 97)
 • کارگاه اموزش سبکهای فرزندپروری(ویژه والدین)(سال 97)
 • تربیت جنسی کودکان ونوجوانان (ویژه والدین)(سال 97)
 • اسیبهای اجتماعی نوظهور(ویزه والدین)(سال 97)
 • کارگاه تئوری انتخاب در مدارس (97)

سوابق  آموزشی:

 کاربرد آزمون های تشخیصی در مشاوره (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    کاربرد آزمون های هوش ، استعداد و رغبت در مشاوره (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    کلیات راهنمایی و مشاوره (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    روانشناسی زبان (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    آروانشناسی رشد  (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    کاربرد آزمون های تشخیصی در شخصیت و مشاوره (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    روانشناسی تربیتی (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)
-    فیزیولوژی اعصاب و غدد (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)

-    روانشناسی یادگیری (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی  

-   راهنمایی و مشاوره تحصیلی  (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)  

 -    روشها و فنون راهنمایی و مشاوره (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)  

-    راهنمایی و مشاوره شغلی (دانشگاه آزاداسلامی در مقطع کارشناسی)  

-    مقدمات مشاوره و راهنمایی (دانشگاه فرهنگیان آیت الله خامنه ای گلستان در مقطع کارشناسی)  

 -   روشها و فنون مشاوره (دانشگاه فرهنگیان آیت الله خامنه ای گلستان در مقطع کارشناسی 

کارگاه اموزشی سبک های فرزند پروری با تاکید بر معایب تک فرزندی

سوابق شغلی:

کارشناس  مشاوره دانشگاه گلستان از سال 90 تا 92

    کارشناس  مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان از سال 89 تا کنون
-    مربی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از سال 91 تا کنون
-    استاد دانشگاه فرهنگیان از سال 93 تا کنون
-   مشاور کودک و نوجوان مرکز مشاوره و روانشناختی آرام از سال 90 تا کنون 
-    مشاور کودک و نوجوان مرکز مددکاری و مشاوره بهشت خانواده از سال 90 تا کنون
-    مدرس کارگاه های برگزار شده در مرکز بهداشت استان گلستان
-    مدرس کارگاه های برگزار شده در جهاددانشگاهی
-    مدرس کارگاه های برگزار شده در آموزش و پرورش شهرستان گرگان
-    مدرس کارگاه های برگزار شده در دانشگاه فنی حرفه ای مائده

-    تربیت جنسی کودکان ونوجوانان درکلاسهای ضمن خدمت اموزش و پرورش گرگان 1395
-    مدرس کارگاه کنترل خشم دانشگاه فرهنگیان1395
-    مدرس خانواده در مدارس ومهدهای شهرستان گرگان با موضوع سبکهای فرزند پروری وتربیت جنسی مدرس مهارتهای زندگی برای زنان سرپرست خانواراموزش وپرورش گرگان 1395

                         

شرکت در کنگره های علمی:

-  سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران (محل برگزاری :دانشگاه شاهد تهران -اسفند 89)
- چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی (محل برگزاری :دانشگاه شاهد تهران -آبان 88)
- پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (محل برگزاری :مرکز همایش های رازی -مهر 91)
- پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی (محل برگزاری :دانشگاه شاهد تهران -آبان 90)  
- چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران (محل برگزاری :دانشگاه شهیدبهشتی تهران -اسفند91)
- سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی (محل برگزاری :تالار امام بیمارستان امام خمینی تهران -بهمن 90)
- سمینار خانواده و کودک استثنایی (محل برگزاری :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران -اسفند 88)

- سمینار  آشنایی با سندروم داون (محل برگزاری :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران -اسفند 88)
- هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان (محل برگزاری :دانشگاه صنعتی اصفهان- اسفند93)

- همایش استانی ذهن اگاهی مبتنی برکاهش استرس نوجوانان 94
- همایش استانی اسیبهای اجتماعی 94
- همایش استانی پیشگیری از خودکشی94
- همایش استانی هفته بهداشت روان 94
- همایش علمی مشاوران وروانشناسان 94

سابقه فعاليتهاي پژوهشي ، تاليفات ، مقاله و پايان نامه :

-    رابطه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان بر میزان افسردگی دانشجویان (مجموعه مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان -اردیبهشت 89)
-   اثر بخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان مورد سوء استفاده جنسی (مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی  ایران (مجله روانشناسی معاصر ) - اسفند 89)
-   رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت یابی در نوجوانان پسر دارای سوء مصرف مواد (مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی  ایران (مجله روانشناسی معاصر ) - اسفند 89) 
-  سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان (مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی - آبان 90)

-   بررسی و مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی و سبک های هویت یابی دختران نوجوان مورد سوء استفاده جنسی و عادی (مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی - آبان 90)-  
-   اثر بخشی آموزش مهارت های ابراز وجود بر کنترل عواطف در دانش آموزان دختر(مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی -اسفند 91)
-   اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه ی شناختی ، رفتاری بر مولفه های رفتاری روابط دختر و پسر در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان (مجموعه مقالات دومین همایش ملی مشاوره و راهنمایی -اسفند90)   
- اثر بخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان مورد سوء استفاده جنسی(مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری روان شناسی بالینی-بهمن 90)   
-   مقایسه سلامت روان دختران نوجوان مورد سوء استفاده جنسی و عادی(مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان -مهر91)
- اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش نشانگان اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان (مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی   دانشجویان-اردیبهشت 93 ) 
-   رابطه ی سرسختی روان شناختی و کمال طلبی مادران بر سبک های والدگری(مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان -   اردیبهشت94)-  
-   تالیف و ترجمه کتاب (انتخاب رشته ،انتخاب آینده ) ، انتشارات سازمان سنجش کشور،سال چاپ1388

- سواستفاده جنسی از کودکان ونوجوانان 94
- رابطه بین هوش هیجانی وانگیزش تحصیلی  94

عضویت در مجامع تخصصی:

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو موسسه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

 عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

بازدید 3202 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 08:47
Share
محتوای بیشتر در این بخش: « فاطمه صاحبی فاطمه کریمی »

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196