روش های کسب مهارت

روش های کسب مهارت

ایفای نقش

الف. پایه

بهترین راه اداره ی یک موقعیت تمرین با یک دوست است، به این شکل که هردو باید در حل یک مشکل تعامل داشته باشند، روش های مختلف را امتحان گکنند و سعی کنند کارشان بهتر شود. مثلا دوست شما باید نقش نفرات مقابل و واکنش های آنها را بازی کند و راهنمایی و تشویق هم وظیفه اوست. با این روش می توان مهارت اداره ی هر موقعیتی را یاد گرفت. روش های مختلفی از ایفای نقش استفاده کی کنند.

ایفای نفش را نباید با کلک زدن و حقه بازی اشتباه گرفت. ایفای نقش آموزش، بهترین راه برای اداره ی موقعیت است. همه باید این مهارت را یاد بگیرند. البته طبیعی است که بعضی ازط مردم بیش از دیگران به تمرین احتیاج دارند.

ب. هدف

مشخص شود که دقیقا چه باید بگویید: وقتی فرد خاصی را می بینید، هنگام مصاحبه ی استخدام، وقتی می خواهید از پدر و مادر برای کار خاصی اجازه بگیرید وقتی می خواهید از رئیس وام بگیرید و ....،

کسب مهارت های عمومی

چطور در یک مهمانی سر حرف را با کسی باز کنید، چطور جوک بگویید، چطور یک بحث را خاتمه دهید، چطور اظهار نظر کنید و...

پ. مراحل

مرحله ی اول: بر تردید خود غلبه کنید

خیلی ها در مورد ایفای نقش دودل هستند، چون ایفای نقش ضعف ها را آشکار می کند و فرد را با موقعیت های ناخوشایند آشنا می کند، همچنین فرد را مجبور می کند چندین بار امتحان بدهد. بنابراین مدام بهانه جور می کنند: واقعیت ندارد، احمقانه است.

البته من هم قبول دارم که یاد گرفتن راه های جدید تعامل، تنش زا است، ولی مطمئن باشید بعد از چند بار تمرین جزئی از زندگی شما می شود.

برای شروع: (1) یک موقعیت ساده را انتخاب کنید و قبل از آمدن دوستان، خئود را آماده نمایید.

(2) اول تنهایی تمرین کنید ، بلند حرف بزنیدو نتایج رابنویسید. به نکات منفی کار توجه نکنید، روی نکات مثبت دست بگذارید و دنبال راهی برای اصلاح واکنش خود باشید.

(3) برای کم شدن ترستان حساسیت زدایی کنید.

(4) بعضی افراد اگر نقش کس دیگری ( یک آدم موفق، یک هنر پیشه ی سینما، یک دوست خوب یا یک روانشناس) را بازی کنند راحت تر هستند.

(5) گاهی بد نیست طوریب رفتار کنید که انگار هیچ چیز بلد نیستید، شاید در این صورت یخ ها آب شوند.

مرحله دوم: نقش را در ذهن خود آماده کنید.

غالبا همه می دانند چه می خواهند و آنچه نمی دانند، در واقع طریقه ی رسیدن به هدف است، پس در ابتدا لازم است مشخص کنید که چه طور باید عمل کنید.

(یک) یکی از بهترین راه ها مشا هده ی افراد موفق و ماهر است . به دقت نگاه کنید چه می کنند ، چه کلماتی به کار می برند، دست هایشان را چطور تکان می دهند، به لحن صدا نیز و... توجه کنید.

( دو) با یک فرد با تجربه مشورت کنید. این فرد می تواند نشان بدهد که چه می کند ، دلیلش را بگوید، اشتباهات ممکن را هشدار بدهد و ...

( سه) سرگذشت دیگران را مطالعه کنید : شخصیت اول اکثر داستان ها افراد باهوشی هستند از آنها یاد بگیرید. به شخصیت های موفق فیلم ها نگاه کنید. مهمترین مهارت های اجتماعی همدردی کردن، جملات (( من))، قاطعیت و خودافشایی هستند.

( چهار) دسترسی به افراد خبره یا کتاب واجب نیست. یکی از بهترین راه ها تمرین با کسی است که او هم مقصد مشابهی دارد.

(پنج) همه ی مراحل را می توان به تنهایی هم انجام داد. فقط باید تصور کنید که یک آدم موفق چه می گوید و چه می کند. به روش های مختلف فکر کنید و در قید هوشمندانه ترین روش نباشید، فکر کنید بسته به موقعیت و واکنش طرف مقابل هر روشی باید دچار چه تغییراتی شود، در ضمن فکرهای خود را بنویسید.

مرحله سوم: موقعیت های خاص را تمرین کنید آنقدر تمرین کنید تا اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

سعی کنید ایفای نقش هرچه بیشتر، به واقعیت نزدیک باشد. لباس هایی بپوشید که در موقعیت واقعی می پوشید، همچنین در محیط واقعی تمرین کنید . به دوستتان بگویید که چه نقشی باید ایفا کند. او باید نقشش را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک کند. اگر کمک ندارید، در ذهن خود تمرین کنید. اگر تصورتان دقیق و واقعگرایانه باشد، قطعا موثر هم خواهد بود.

از موقعیت های ساده شروع کنید و بتدریج سراغ موقعیت های سخت تر بروید. چون اگر ابتدا موفقیت کوچک نداشته باشید، اعتماد به نفس لازم را برای ادامه مسیر، پیدا نخواهید کرد. دوستتان تحت هیچ شرایطی نباید سختگیری کند او باید مشوق باشد.

قسمت های مختلف مرحله ی دوم را ده بار تمرین کنید تا اینکه خودتان احساس رضایت کنید. بعد یک موقعیت مشکل تر را شروع کنید. نفر مقابل باید برخوردهای مختلف و متفاوتی نشان دهد تا شما فرصت تمرین موقعیت های مختلف را پیدا کنید، دعوت شما را سریع قبول کند، کمی تامل کند بعد بپذیرد، یا رد کند.

بعد از چندبار تمرین کار آیی خود را ارزیابی کنید و به نکات قوت و ضعف خود نیز توجه داشته باشید. فهرستی از چیزهایی که نیتزمند اصلاح هستند تهیه کنید و همیشه دنبال رفتارهایی باشید که کارایی تان را بیشتر می کنند، توجه داشته باشید، تا زمانی که در یک موقعیت صاحب کارایی لازم نشده اید سراغ موقعیت دیگری نروید.

نظر دوستانتان ارزشمند است اگر:

 • دقیق باشد. (( عصبی شده بودی). (( لبخند نمی زدی، لب هایت را به هم فشار می دادی و اصلا نگاهم نمی کردی.)) یعنی باید بیش تر تمرین کنید.
 • دوستتان باید حالت تمجید همراه با پیشنهاد سازنده داشته باشد. شماتت ممنوع است.
 • توجه نظر باید بر بهتر شدن متمرکز باشد و پیشنهادات وی نیز قابل انجام باشد.

ضبط کردن تمرین هم کار بسیار خوبی است. با ارزیابی نوارهای ضبط شده ببینید چطور حرف رده اید، به نکات قوت و ضعف خود توجه کنید. در این نوارها با چیزهای زیادی برخورد می کنید که نیازمند اصلاح هستند.

همین طور که مهارت کسب می کنید، اعتماد به نفستان هم بیشتر می شود. با غلبه بر اضطراب توانایی تان در به کار گرفتن مهارت ها، انعطاف، سرعت و هوشتان افزایش می یابد.

مرحله چهارم: مهارتی را که یاد گرفته اید در زندگی واقعی به کار بگیرید

اگر استفاده نکنید از دست می رود. نگویید : (( بالاخره استفاده می کنم)). بلکه بگویید : (( ظرف دو ساعت /اینده استفاده خواهم کرد.)) برای موقعیتی که در آینده ی نزدیک رخ خواهد داد، در ذهن خود رفتارهایی را در نظر بگیرید و این کار را در فهرست کارهای روزانه خود بگنجانید، شاید دیگر هیچ فرصتی برای این کار پیدا نکنید. ضمنا خیلی آهسته یا خیلی سریع هم جلو نروید، تشویق هم یادتان نرود.

اگر یک یا دو بار نتیجه نگرفتید این کار را تکرار کنید اما اگر پنج بار عمل کردید و نتیجه نگرفتید باید تجدید نظر کنید ، شاید حرفتان درست نیست، شاید طرف مقابل مناسب نیست یا شاید لازم است مهارت دیگری یاد بگیرید. از راه دیگری جلو بروید، از اشتباهات خود درس بگیرید و خودتان را سرزنش نکنید.

اگر مهارتی کسب کرده اید، اما نمی توانید از آن در زندگی واقعی بهره ببرید، باید بر ترس خود غلبه کنید و از حساسیت زدایی استفاده کنید.

ببنید دیگران چه واکنشی انجام می دهند، ببینید دیگران در مقابل شما چقدر سفره ی دلشان را باز می کنند، سوال کنید، به چشم هایشان نگاه کنید و مقدار تاثیر خود را روی دیگران ارزیابی کنید.

ت . زمان

یاد گرفتن مهارت برای حل مشکلات اساسی مثل مصاحبه ی استخدام ساعت ها وقت نیاز دارد . اول باید حدود سه ساعت دیگران را تماشا کنید، سه ساعت هم ایفاتی نقش کنید و سپس دو ساعت به صورت ذهنی تمرین کنید.

ث. مشکلات رایج

اکثر آدم ها دوست ندارند ضعف هایشان آشار شود، پس از ایفای نقش امتناع می کنند، دوستان هم از تذکر ضعف ها گریزان هستند و خیلی از آدم ها هم خوششان نمی آید ضعف هایشان را از زبان دیگران بشنوند. در این روش صداقت نقش حیاتی دارد.

ج. تاثیر، فواید و خطرها

برای یاد گرفتن رفتارهای جدید در مورد تاثیر ایفای نقش هیچ شکی نیست و تاثیر بیشتر آن با حضور یک دوست عملی است چون اضطراب اجتماعی را کاهش می دهد. در ابتدا کمی تنش زا است اما هیچ خطذری ندارد.

بازدید 84 بار
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196