کمال گرایی

کمال گرایی

آیا احساس میکنید کارهایی که به اتمام رسانده اید به اندازه کافی خوب نیستند؟

آیا نوشتن مقالات و طرحها را با هدف انجام دقیق آنها به تعویق می اندازید؟

آیا احساس می کنید که کارها را باید صددرصد درست انجام دهید و در غیر این صورت فردی متوسط و یا حتی بازنده هستید؟

اگر چنین باشد در آن صورت شما به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارید.

کمال گرایی  به افکار ها و رفتارهای خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است.در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود.

بهر حال مطالعات جدید نشان می دهند که نگرش  کمال گرایانه موجب اخلال در موفقیت می شود.آرزوی کامل بودن هم احساس رضایت از خودتان را از شما می گیرد و هم شما را بیش از سایر مردم(کسانی که اهداف واقع گرایانه تری دارند)در معرض ناکامی قرار می دهد.

علل کمال گرایی

اگر شما فردی کمال گرا باشید احتمالا در کودکی گرفته اید که دیگران با توجه به میزان کارآیی شما در انجام کارها به شما بها می دهند در نتیجه احتمالا شما یاد گرفته اید در صورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید.

(فقط بر پایه میزان پذیرش دیگران به خود بها دهید).بنابراین عزت نفس شما براساس معیارهای خارجی پایه ریزی شده است.این امر می تواند شما را به نقطه نظرها و انتقادات دیگران آسیب پذیر و به شدت حساس سازد.

تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از اینگونه انتقادات سبب می گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید.بعضی از احساسات افکار و باورهای منفی ذیل احتمالا با کمال گرایی مرتبط هستند:

-ترس از بازنده بودن-افراد کمال گرا غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخص مساوی میدانند.

-ترس از اشتباه کردن-افراد کمال گرا غالبا اشتباه را مساوی با شکست می دانند.موضوع آنها در زندگی حول و حوش اجتناب از اشتباست.کمال گراها فرصت های یادگیری و ارتقا را از دست می دهند.

ترس از نارضایتی-افراد کمال گرادر صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند غالبا بدلیل ترس ازعدم پذیرش از سوی آنان دچار وحشت می گردند.تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد طرد شدن یا نارضایتی می باشد.

همه یا هیچ پنداری-افراد کمال گرا بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار بطور متوسط هنوز با ارزش هستند.افراد کمال گرا در دیدن دور نمای موقعیت ها دچار مشکل هستند.برای مثال دانش آموزی که همیشه نمره الف داشته در صورت گرفتن نمره ب  براین باور است که "من یک بازنده کامل هستم".

تاکیدبسیار بر روی"بایدها"-زندگی افراد کمال گرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از"بایدها"بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها به خدمت گرفته می شود.افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی"بایدها"بندرت برروی خواسته ها وآرزوی های خود حساب می کنند.

اعتقاد داشتن به این امر که دیگران به آسانی به موفقیت می رسند.افراد کمال گرا مشاهدات خود را به گونه ای جمع آوری می کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش خطاهای کم استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد نفس به موفقیت دست می یابند.در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان ناپذیر و ناکافی تلقی می کنند.

دور معیوب(سیکل معیوب)در روند کمال گرایی

نگرش کمال گرایانه یک دور معیوب را بوجود می آورد.افراد کمال گرا نخست مجموعه ای از اهداف غیر قابل دسترس را ردیف می کنند. در گام بعدی در رسیدن به این اهداف شکست می خورند زیرا دسترسی به آن اهداف غیر ممکن میباشد.در گام بعدی زیر فشار میل به کمال و ناکامی های مزمن غیر قابل اجتناب ناشی از آن خلاقیت و کار آمدی آنها کاهش می یابد. و بالاخره این روند افراد کمال گرا را به انتقاد از خود و سرزنش خود هدایت می کند که نتیجه این روند نیز عزت نفس پایین می باشد.این مسایل احتمالا اضطراب و افسردگی نیز به همراه خواهد داشت.در این موقعیت افراد کمال گرا بطور کامل از اهداف خود صرف نظر می کنند و اهداف متفاوت غیر واقعی دیگری بر می گزینند با این اندیشه  که در این لحظه تنها اگر سخت تر کار کنم موفق خواهم شد.چنین افکاری مجددا منجر به یک دور کامل معیوب می گردد.

چنین دور معیوبی با نگاهی به نحوه روابط بین فردی افراد کمال گرا می تواند بهتر قابل تشریح باشد.افراد کمال گرا معمولا عدم پذیرش و ترد شدن را از سوی دیگران را پیش بینی و از آن می ترسند.با این ترس آنها در مقابل انتقاد دیگران حالت دفاعی به خود می گیرند و از این طریق دیگران را ناکام و از خود دور می سازند.کمال گرا ها بدون اینکه متوجه این موضوع باشند همچنین معیارهای به شدت غیر واقع گرای خود را از دیگران نیز انتظار داشته و در نتیجه نسبت به دیگران متوقع و منتقد می گردند.

در نهایت ممکن است افراد کمال گرا به دیگران اجازه ندهند که شاهد اشتباهاتشان باشند.آنها این نکته را در نظر نمیگیرند که خود افشایی این فرصت را به آنها می دهد که دیگران به چشم یک انسان به آنها نگاه کرده و دوستشان بدارند.به دلیل وجود این دور (سیکل)معیوب افراد کمالگرا غالبا در داشتن روابط نزدیک با افراد دچار مشکل هستند و به همین خاطر رضایت کمتری از روابط بین فردی خود دارند.

تلاش (پشتکار) سالم

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرایند خود تخریب گر کمال گرایی کاملا تفاوت دارد. تلاش سالم (سازنده)منجر به انتخاب اهداف بر پایه خواسته های شخصی و آرزوها و نه بر اساس پاسخگویی به انتظارات خارجی می گردد.اهداف این افراد همیشه تنها یک قدم از آنچه همان زمان به پایان برده اند فراتر است.به عبارتی اهداف آنها واقعی خودجوش(درونی)و ذاتا قابل حصول است. افراد کوشای سالم از انجام کار در دست اجرا بیشتر از تفکر در مورد نتیجه پایانی آن لذت می برند.وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی یا شکست مواجه می شوند واکنش های آنها عموما به موقعیت ویژهموجود محدود می شود و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی دهند.

در مورد کمال گرایی چه باید کرد

اولین گام در تغییر نگرشهای کمال گرایانه به تلاشهای سالم داشتن عدم رضایت از کمال گرایی است بی نقص بودن یک خطای غیر قابل حصول است.گام بعدی چالش با افکار و رفتارهای خود تخریب گرانه ای است که بی نقص گرایی را تغذیه می کنند.احتمالا برخی از دستورالعمل های زیر می توانند کمک کننده باشند:

*اهداف واقعی و قابل دسترس را بر پایه خواسته های شخصی نیازها و عملکردهای قبلی خود هماهنگ نمائید.این امر شما را قادر خواهد ساخت تا به خواسته های  خود برسید و نیز احساس ارزشمندی شما را افزایش خواهد داد.

* اهداف بعدی را به ترتیب ارزش آنها مرتب نمائید.به محض آنکه به یک هدف می رسید هدف بعدی را یک سطح فراتر از سطح قبلی عملکردتان تعیین نمائید.

* با معیارهای خودتان برای رسیدن به موفقیت تلاش نمائید. هر گونه فعالیت و هدفی را که انتخاب می کنید با 100%

%90، %80 یا حتی 60% موفقیت بپذیرید.این امر به شما کمک خواهد کرد تشخیص دهید که کانل نبودن شما به معنی پایان دنیا نیست.

* طی مراحل انجام کار در فعالیت تنها بروی نتیجه پایانی تمرکز نکنید.موفقیت خود را تنها براساس اینکه چه چیزی را به پایان رسانیده اید ارزیابی ننمایید بلکه به این مسئله نیز بها دهید که انجام این کتر چقدر موجب احساس لذت در شما شده است. به این موضوع دقت کنید که مراحل به انجام رسانیدن یک هدف نیز می تواند ارزشمند باشد.

* احساس اضطراب و افسردگی را همچون فرصتی جهت ارزیابی خویش مغتنم شمارید و با خود این پرسش را مطرح سازید که آیا من انتظارات غیر ممکن را در چنین موقعیتی برای خود فراهم کرده ام؟

*با طرح سئوالاتی از خود از قبیل از چه چیزی در هراسم؟بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟با ترسی که در پشت کمال گرایی شما نهفته است رویارو شوید.

*به این نکته دقت کنید که بسیاری از چیزهای مثبت تنها با اشتباه کردن قابل یادگیری هستند. به طور مشخص به آخرین اشتباه خود فکر کرده و عبرت هایی را که از آن گرفته اید برای خود فهرست کنید.

* از تفکر همه یا هیچ در ارتباط با اهدافتان اجتناب نمائید. بیاموزید که بین کارهایی که اولویت بالایی برای شما دارند و کارهایی که اهمیت کمتری دارند تفاوت بگذارید و نسبت به کارهایی که اهمیت تلاش کمتری داشته باشند کوشش کمی به عمل آورید.

وقتی این پیشنهادات را بکار ببندید احتمالا تشخیص می دهید که کمال گرایی در زندگی شما مسئله ای مفید ضروری و موثر نمی  باشد. با استفاده از این روشها نه تنها بدون نیاز به کمال گرایی به اهدافتان خواهید رسید بلکه احساس بهتری نیز در مورد خود خواهید داشت.

بازدید 47 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 شهریور 1400 ساعت 08:43
Share

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

خدمات ارایه شده به سازمان‌ها

 • Melat
 • O 2deb08c0
 • Sepah
 • Bsaderat
 • Emdad
 • Naft
 • Zendand
 • سازمان ها
  ارائه سخنرانی و آموزش مهارت های زندگی برای ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
 • Mahdkoodak
  ارائه سخنرانی وآموزش مهارت های زندگی برای مهد کودک ها
 • Keshavarzi
 • Dad
 • Araffm
 • Sazman

  ساعت کاری ما :

  • شنبه - چهارشنبه :صبح 9:00 - 14:00  بعدظهر 16:00 - 21:00
  • پنجشنبه: صبح 9:00 - 14:00
  01732350794 / 01732320995 / 0937 962 9135

  if location 287561

  گرگان  خیابان ولیعصر نبش عدالت 22 مجتمع مروارید - طبقه 7  واحد2  

     017-32350794  if phone 1055012

  017-32320995    if phone 1055012

  0937-962-9135if phone 1055012

  مرکز آرام را دنبال کنید

  inestagram           telegram             if email social media 2481196